Blog

Connecting Classrooms sastanak u MSŠ Tešanj…

Mješovita  srednja škola Tešanj 05. novembra (Petak) bila je domaćin radnog sastanka radne grupe Connecting Classrooms pod podkroviteljstvom British Council-a BiH. Svrha sastanka bila je detaljno definiranje aktivnosti koje će škole u okviru projekta...

Mješovita srednja škola Tešanj jedna od deset najuspješnijih škola u BIH

Mješovita srednja škola Tešanj jedna od deset najuspješnijih škola u BIH

U subotu 2. oktobra u Sarajevu oficijelno je pokrenut projekt “Connecting Classrooms” potpisivanjem Ugovora od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine i British Council-a iz Velike Britanije…

Nova zanimanja u MSŠ Tešanj

U školskoj 2010/2011. godini Mješovita srednja stručna škola Tešanj uvodi obrazovanje za nova zanimanja. U nastavku pogledajte opise novih zanimanja, kao i Plan upisa za školsku 2010/2011. godinu.