Učenici iz IV-d, naši elektrotehničari računarstva, upustili su se u
izazov sastavljanja robota i programiranja njegovih funkcija koristeći VEXcode EXP. VEXcode EXP predstavlja moćno programsko okruženje dizajnirano za razvoj i programiranje robota u takmičarske svrhe. Ovaj alat pruža širok spektar mogućnosti za kontrolu robota putem jednostavnog i intuitivnog korisničkog sučelja.
Učenici su prvo sastavili robota koristeći VEX set dijelova, kombinujući motorizirane dijelove, senzore i druge komponente kako bi stvorili funkcionalan mehanizam. Nakon toga, koristili su VEXcode EXP za programiranje robota, definišući njegovo ponašanje i reakcije na različite situacije.
Korištenjem blok programiranja ili tekstualnih skriptova unutar VEXcode EXP-a, učenici su
mogli programirati robota da izvršava različite zadatke i akcije. Primjerice, programirali su robota da se kreće po unaprijed određenoj stazi, da izbjegava prepreke ili da izvršava određene
zadatke, kao što su hvatanje ili prenošenje objekata.
Dodatno, učenici su koristili kontroler (džojstik) kako bi upravljali robotom tokom takmičenja.
Ova interaktivna komponenta omogućila im je preciznu kontrolu nad robotom u realnom vremenu, što je ključno za postizanje uspjeha u takmičarskim okruženjima.