O školi

Historijat i djelatnost Škole

Srednja škola je ustanova u kojoj se vrši obrazovanje i odgoj učenika koji su završili osnovnu školu. Srednja škola ima svojstvo pravnog lica. U srednjoj školi se ostvaruju, pored općeobrazovnog i stručni programi III i IV stepena stručne spreme, te stiču zvanja i zanimanja odgovarajuće struke. Razvoj djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja utvrđuje se planom i programom koji donosi Skupština Zeničko-dobojskog kantona, uz prethodno iskazano mišljenje Općinskog vijeća.

Školstvo na opštini Tešanj

  1. godina – 25 zanata ( 19 kožara, 9 čizmadžija, 9 papučara, 17 terzija, 10 berbera, 6 sabljara i brojnih drugih)
  2. godina – Tešanj je imao Srednju poljoprivrednu školu

Kraj – 1946. godine Škola učenika u privredi ( limar, krojač, pekar, brijač, obućar, trgovac, slastičar, kovač)

  1. juli 1968. godine Škola mijenja naziv u Škola sa praktičnom obukom
  2. godine izgrađena nova školska zgrada

Početkom 70-tih godina Škola sa praktičnom obukom  obrazuje i učenike za ugostitelje i tekstilce

  1. godine Škola sa praktičnom obukom i Gimnazija fuzioniraju se u Srednjoškolski centar (SŠC)

Početkom septembra 1985. godine učenici Srednjoškolskog centra ući će u prostorije nove školske zgrade u Dolcu

  1. godine Srednjoškolski centar se transformiše u Mješovitu srednju školu i u Mješovitu srednju školu Musa Ćazim Ćatić

13 avg. 1994. godine Srednjoškolski centar Musa Ćazim Ćatić se transformiše u Mješovitu srednju stručnu  školu Tešanj (osnivanje Mješovite srednje škole, Opće gimnazije i Srednje medicinske škole Musa Ćazim Ćatić)

Srednja stručna škola tada ima 4 stručne škole: mašinsku, tekstilnu, elektrotehničku, matematičko-fizičko-računarsku.

24.06.1997. godine ponovo dolazi do transformacije Mješovite srednje škole i Mješovite srednje škole Musa Ćazim Ćatić kada dobijamo tri škole pod jednim krovom: JU Gimnazija Musa Ćazim Ćatić, JU Srednju tehničku školu i JU Srednju stručnu školu Tešanj.

Srednja stručna škola u svom sastavu tada ima: Elektrotehničku, Mašinsku, Tekstilnu, Drvo-prerađivačku, Trgovinsku, Školu uslužnih djelatnosti i Ugostiteljsku turističku stručnu školu.

Naša Škola dvodecenijski egzistira kao obrazovna ustanova od njene promjene naziva u Srednju stručnu školu, čiji je razvoj moguće pratiti u trostrukoj fazi, fazi u okviru Srednjoškolskog centra, fazi Srednje stručne škole, Tešanj, koja je na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona promjenila naziv u Mješovita srednja škola, Tešanj. Zbog konstantnog smanjivanja broja učenika u Srednjoj stručnoj školi, uvode se novi, atraktivniji nastavni programi na tržištu rada, traženija zanimanja, te u vezi s tim dolazi i do prestruktuiranja postojećih kapaciteta, kako kadrovskih tako i prostornih. Stoga je bilo potrebno promjeniti i pravni status Škole.

17.06.2009. promjenjen pravni status Škole, naziva Javna ustanova Srednja stručna škola Tešanj u Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj.

Kroz etape stasavanja u Mješovitu srednju školu, Tešanj zabilježen je njen kontinuirani rad. U svojoj bogatoj historiji  Škola je mijenjala ime, njen rad pratile su društvene promjene, ali je Škola ostala u korak s vremenom i to je dokazala bogatstvom djelatnosti i na području inovativne nastave, reforme i na području vannastavnih aktivnosti. Naša škola je stasavala znamenitim sadržajnim putanjama istrajavajući u svojim vizijama i naumima od samog osnivanja, učešća u reformi obrazovanja, implementiranja inovativnih projekata, transformacije iz tradicionalnih okvira obrazovnog procesa u modernizovani sistem obrazovanja, te uspješnom saradnjom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoškim zavodom, lokalnom zajednicom i privrednim partnerima uspjela zadržati kontinuitet razvoja.

Razvojni put Mješovite srednje škole, Tešanj, je bio glavni projekat unapređivanja, odnosno postizanja vizije savremeno opremljene škole koja nastavnim pomagalima i metodama prati tehnološke i pedagoške tokove u kojoj danas rade stručno-pedagoško educirani nastavnici. Učenicima je pružena jednaka šansa za stjecanje stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada, kao i ljudskih osobina potrebnih za život u demokratskom društvu.

U Mješovitoj srednjoj školi obrazuju se redovni i vanredni učenici za odgovarajuća zvanja i zanimanja u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Nastavnim planom i programom utvrđuje se zvanje i zanimanje i trajanje obrazovanja, te odnos općeobrazovnog, stručno-teorijskog sadržaja praktične nastave.

Javna ustanova Mješovita srednja škola, Tešanj kao odgojno-obrazovna institucija djeluje  od 1997. godine, te svojim učenicima pruža bazu u praktično-teorijskoj naobrazbi. Prateći savremene metode odgojno-obrazovnog rada, JU Mješovita srednja škola, Tešanj iste usavršava kontinuirano, usavršavajući nastavne planove i programe na nivou evropskih standarda. Tako su uvedeni nastavni planovi i programi: EU-VET i GTZ za sva zanimanja i zvanja koja postoje, ali tendencija je da se isti kontinuirano uvode i za ostala zvanja i zanimanja u budućnosti.

Značajno je istaći da se od osnivanja Srednje stručne škole 1997. godine, konstantno radilo na razvoju novih nastavnih planova i programa za srednje stručno obrazovanje, a koje je trebalo približiti standardima  koji se primjenjuju u zemljama EU. Tako da se po tom modelu uvelo zanimanje električar (Phare), a poslije i zanimanje krojač. Tendencija je uvijek bila da se i za ostala zanimanja radi po nastavnim planovima i programima koji su modernizovani i prilagođeni učenicima. Već 2006/2007. šk. godine je bilo više učenika koji su nastavu slušali po EU-VET programu nego učenika koji su nastavu slušali po klasičnom planu i programu.U školskoj  2007/08. godini reforma EU-VET programa se nastavlja pod nazivom EU-VET III u koju će se uključiti i naša škola kroz izradu NPP.Od školske  2000/2001. godine upisuje odjeljenje zanimanje električar po Phare programu. Školske 2001/2002. godine uvodi zanimanje krojač (EU VET program),  2002/2003. uvodi zanimanje keramičar-teracer-podopolagač., 2003/2004. uvodi zanimanje kuhar (EU VET program), 2004/2005. uvodi zanimanje trgovac (EU VET program) , prehrambeni prerađivač (EU VET program), cvjećar-vrtlar  (EU VET program) i stolar (EU VET program),  2005/2006. uvodi zanimanje poslovni-sekretar (EU VET program), 2006/2007. uvodi zanimanjua konfekcionar kožne odjeće, zidar-fasader-izolater (EU VET program), konobar (EU VET program).

Menadžment škole, kao i svi njeni uposlenici prilagodili su se promjenama formi nastavnih planova i programa  s ciljem pružanja bolje odgojno-obrazovne podloge svojim učenicima.

Dakle, od 1998. godine naša škola učestvuje u reformi stručnog obrazovanja podržanog od strane Evropske unije i PHARE programa koji je trajao od 2001. godine, nakon čega slijedi produžavanje ovog programa pod nazivom CARDS. Od 2003 godine škola učestvuje u EU-VET programu u okviru projekata za proizvodnju i preradu hrane, u čiju implementaciju je bilo uključeno 25 škola iz BiH.Od školske 2010/2011. godine u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj obrazuju se i učenici IV stepena za zvanja: poslovno-pravni tehničar, prehrambeni tehničar, veterinarski tehničar i tehničar mehatronike, i učenici za zanimanja trećeg stepena: vozač motornih vozila, instalater i monter suhe gradnje u sklopu EU-VET nastavnog plana i programa.Uvođenjem poljoprivredne škole javila se potreba za većim prostorom za izvođenje praktične nastave. Poljoprivredno-prehrambena stručna škola na ovim prostorima osnovana je više od 40 godina, a usljed raznih okolnosti došlo je do njenog gašenja. Općina Tešanj je za potrebe nastave ustupila zemljište u Dolcu na korištenje, te je rekonstrukcijom objekta omogućčeno izvođenje nastave u školskim prostorijama u Dolcu.Novoizgrađeni objekat u Dolcu namijenjen je za izvođenje laboratorijskih vježbi praktične nastave učenika u poljoprivredno-prehrambenoj školi koji se usvojenim znanjima uključuju u razvoj malog biznisa, a koji podržava Zavod za zapošljavanje na lokalnom i regionalnom nivou.

Škola ima uspješnu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoškim zavodom, lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama i školama iz drugih zemalja.

Programi dokvalifikacije, preobuke, stručnog usavršavanja redovno se realizuju u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj. Misija škole je smanjenje nezaposlenih, te cjeloživotno učenje čime je ona usmjerena na ključne probleme i njihovo prevazilaženje, a njeni uposlenici svijetli primjeri u okviru odgojno-obrazovnog procesa.

Misija Škole: ” Znanje za život

Postojimo da bismo kvalitetno, stručno i na savremen način obrazovali generacije učenika iz naše sredine, da mladog čovjeka formiramo u stručnu i kompetentnu osobu koja se uključuje u permanentno obrazovanje odraslih. Vaš uspjeh je ogledalo našeg uspjeha.

Vizija Škole: U narednom periodu želimo da postanemo škola lider na tržištu obrazovanja, koja će dostići evropske standarde u stručnom obrazovanju i obuci. Težićemo da omogućimo uslove za proširenje praktične primjene znanja, naročito s ciljem osposobljavanja učenika za potrebe tržišta rada, jer mislimo da se budućnost ove škole poklapa sa razvojnom budućnošću naše regije.

Danas se u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj stručno osposobljavaju učenici kroz savladavanje nastavnog plana u praksi za 6 zvanja i 17 zanimanja.

Danas, Mješovita srednja škola, Tešanj predstavlja jednu od 10 najboljih škola u BiH.

Smjene i odjeljenja u 2019/2020. školskoj godini:

I smjena – 21 odjeljenje

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

       1. I-A Tehničar za mehatroniku
I-B Poslovno-pravni tehničar
I-D Elektrotehničar računarstva
I-2 Operater na CNC mašinama
I-6 Krojač

 

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

II-A Tehničar za mehatroniku
II-C Prehrambeni tehničar
II-D Elektrotehničar računarstva
II-F Tekstilni tehničar
II-2 Operater na CNC mašinama
II-5 Električar

 

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

III-A Tehničar za mehatroniku
III-B Poslovno-pravni tehničar
III-D Elektrotehničar računarstva
III-E Prehrambeni tehničar
III-2 Operater na CNC mašinama
III-4 Trgovac
III-5 Krojač

 

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

IV-A Tehničar za mehatroniku
IV-D Elektrotehničar računarstva
IV-E Tekstilni tehničar

II smjena – 21 odjeljenje

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

I-C Tehničar za obradu drveta
I-E Tehničar drumskog saobraćaja
I-F Poljoprivredni tehničar
I-1 Obrađivač metala rezanjem
I-3 Zavarivač
I-4 Kuhar
I-5 Frizer

 

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

II-B Poslovno-pravni tehničar
II-E Veterinarski tehničar
II-1 Obrađivač metala rezanjem
II-3 Vozač motornih vozila
II-4 Automehaničar
II-6 Kuhar

 

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

    14. III-C Fizioterapeutski tehničar
III-F Ugostiteljski tehničar
III-1 Mehaničar
III-3 Vozač motornih vozila
III-6 Cvjećar

 

R.B. ODJELJENJE  

ZANIMANJE

 

    19. IV-B Poslovno-pravni tehničar
    20. IV-C Fizioterapeutski tehničar
    21. IV-F Poljoprivredni tehničar