Sa vama od 1941. godine

Razvojni put Mješovite srednje škole, Tešanj, je postizanja vizije savremeno opremljene škole koja nastavnim pomagalima i metodama prati tehnološke i pedagoške tokove u kojoj danas rade stručno-pedagoško educirani nastavnici.

Učenicima je pružena jednaka šansa za stjecanje stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada, kao i ljudskih osobina potrebnih za život u demokratskom društvu.

Mješovita srednja škola

Znanje za život

U Mješovitoj srednjoj školi obrazuju se redovni i vanredni učenici za odgovarajuća zvanja i zanimanja u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Nastavnim planom i programom utvrđuje se zvanje i zanimanje i trajanje obrazovanja, te odnos općeobrazovnog, stručno-teorijskog sadržaja praktične nastave.

Javna ustanova Mješovita srednja škola, Tešanj kao odgojno-obrazovna institucija djeluje  od 1997. godine, te svojim učenicima pruža bazu u praktično-teorijskoj naobrazbi. Prateći savremene metode odgojno-obrazovnog rada, JU Mješovita srednja škola, Tešanj iste usavršava kontinuirano, usavršavajući nastavne planove i programe na nivou evropskih standarda. Tako su uvedeni nastavni planovi i programi: EU-VET i GTZ za sva zanimanja i zvanja koja postoje, ali tendencija je da se isti kontinuirano uvode i za ostala zvanja i zanimanja u budućnosti.

https://msst.edu.ba/wp-content/uploads/2021/02/onama2.png

Historija

Značajno je istaći da se od osnivanja Srednje stručne škole 1997. godine, konstantno radilo na razvoju novih nastavnih planova i programa za srednje stručno obrazovanje, a koje je trebalo približiti standardima  koji se primjenjuju u zemljama EU. Tako da se po tom modelu uvelo zanimanje električar (Phare), a poslije i zanimanje krojač. Tendencija je uvijek bila da se i za ostala zanimanja radi po nastavnim planovima i programima koji su modernizovani i prilagođeni učenicima. Već 2006/2007. šk. godine je bilo više učenika koji su nastavu slušali po EU-VET programu nego učenika koji su nastavu slušali po klasičnom planu i programu.

https://msst.edu.ba/wp-content/uploads/2021/02/onama2.png

Znanje za život

Postojimo da bismo kvalitetno, stručno i na savremen način obrazovali generacije učenika iz naše sredine, da mladog čovjeka formiramo u stručnu i kompetentnu osobu koja se uključuje u permanentno obrazovanje odraslih. Vaš uspjeh je ogledalo našeg uspjeha.

https://msst.edu.ba/wp-content/uploads/2021/02/onama2.png

Vizija

U narednom periodu želimo da postanemo škola lider na tržištu obrazovanja, koja će dostići evropske standarde u stručnom obrazovanju i obuci. Težićemo da omogućimo uslove za proširenje praktične primjene znanja, naročito s ciljem osposobljavanja učenika za potrebe tržišta rada, jer mislimo da se budućnost ove škole poklapa sa razvojnom budućnošću naše regije.

Savremeno opremljene učionice

Savremeno opremljena škola koja prati tehnološke i pedagoške tokove u kojoj danas rade stručno-pedagoško educirani nastavnici.

image

22

22

22

obrazovna programa

image

851

851

851

učenik

image

117

117

117

uposlenih

image

50

50

50

godina postojanja