O školi

Kraći historijat i djelatnost Škole

JU Mješovita srednja škola, Tešanj je nastala promjenom naziva Srednje stručne škole, Tešanj. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 131. sjednici, održanoj 17.06.2009. godine donijela Odluku o promjeni naziva Javna ustanova „Srednja stručna škola, Tešanj“ u Javna ustanova „Mješovita srednja škola, Tešanj“. Nakon izvršene transformacije u ovoj školi obrazuju se učenici trećeg i četvrtog stepena.

Prateći savremene metode odgojno-obrazovnog rada Javna ustanova Mješovita srednja škola, Tešanj iste usavršava kontinuirano, poboljšavajući nastavne planove i programe, a u sadašnjici se primjenjuju nastavni planovi i programi evropskih standarda. Nastavni planovi i programi, EU-VET i GTZ, uvedeni su za sva zanimanja i zvanja koja postoje, ali tendencija je, da se isti kontinuirano uvode i za ostala zvanja i zanimanja u budućnosti.Od 1998., godine Škola učestvuje u reformi srednjeg stručnog obrazovanja podržanog od strane Evropske unije i PHARE programa koji je trajao od 2001., godine, nakon čega slijedi produžavanje ovog programa pod nazivom CARDS.Od 2003. godine Škola učestvuje u EU-VET programu u okviru projekata za proizvodnju i prehranu hrane, u čiju implementaciju je bilo uključeno 25 škola iz BiH.Od školske 2010/2011., godine u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj obrazuju se učenici IV stepena za zvanja: poslovno-pravni tehničar, prehrambeni tehničar, veterinarski tehničar  i tehničar mehatronike, i  učenici za zanimanja trećeg stepena: vozač motornih vozila, instalater, obrađivač metala rezanjem i monter suhe gradnje u sklopu EU-VET nastavnog plana i programa.

U školi se učenici obrazuju za 11 zvanja 4 stepena ( veterinarski tehničar, poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar,elektrotehničar računarstva, poslovno-pravni tehničar, tekstilni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar za obradu drveta,ugostiteljski tehničar,fizioterapeutski tehničar i tehničar za mehatroniku). U školi se učenici obrazuju i za 12 zanimanja trećeg stepena: (krojač, cvjećar, trgovac,operater na cnc mašinama,mehaničar, električar, frizer, automehaničar, zavarivač, obrađivač metala rezanjem, kuhar, i vozač motornih vozila).

Ju Mješovita srednja škola, Tešanj  je upisana u Registar ustanova za obrazovanje odraslih Rješenjem broj 10-38-5106-03-06/18. od 09.08.2018. godine.

U slijedećoj tabeli prikazano je koje srednje škole postoje u sklopu Mješovite srednje škole: