Plan i program rada Vijeća učenika

Za rad Vijeća učenika Mješovite srednje škole za Šk. 2022/2023. godinu zadužen je Idham Kruško. Vijeće učenika se konstituiše na početku školske godine. Svaka odjeljenska zajednica delegira po jednog učenika u Vijeće učenika. Na konstituirajućoj sjednici izabere se rukovodstvo Vijeća učenika.

Neke od aktivnosti Vijeća učenika:

 • Konstituisanje Vijeća učenika MSŠ.
 • Dogovor o osnovnim zadacima rada u školskoj 2022/2023.godini.
 • Uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti.
 • Donošenje kodeksa ponašanja učenika.
 • Razmatranje mjera za poboljšanje uspjeha u učenju, prijedlozi za smanjenje neopravdanog izostajanja sa nastave.
 • Problemi sa kojima se učenici najčešće susreću u toku izvođenja nastave.
 • Analiza kretanja izostanaka od početka do kraja školske godine.
 • Problemi savremenog društva: narkomanija, alkoholizam, prostitucija.
 • Uvođenje kreativnog rada učenika po stručnim zanimanjima.
 • Provođenje akcije pomoći socijalno ugroženim učenicima.
 • Razmatranje prijedloga za obilježavanje Dana škole.
 • Dogovor o uređenju prostorija Škole i okolnog prostora.
 • Podjela zaduženja u vezi obilježavanja Dana škole.
 • Pripreme za organizovanje vannastavnih aktivnosti završnih razreda
 • (maturske večeri, maturski ispit, završni ispit)
 • Prijedlozi o načinu očuvanja školskih imovina i inventara, ukazivanje na loše
 • pojave i počinioce.
 • Organizovanje jednodnevnog izleta za najbolje učenike.
 • Analiza rada Vijeća učenika i prijedlozi za uspješniji rad u slijedećoj školskoj godini.