👨‍💻Na času mikroračunara, učenici III-a razreda, tehničari za mehatroniku i III-d razreda, elektrotehničari računarstva eksperimentisali su sa 7-segmentnim displejem i 4 – digit 7- segmentnim displejem koristeći Arduino IDE. Slijedeći smjernice profesora Elmedina Hadžiavdića prvo su definisali povezivanje između Arduina i displeja koristeći odgovarajuće pinove. Zatim su napisali program u Arduino IDE-u koji upravlja prikazom na displeju.
Za 7-segmentni displej, koristili su jednostavan primjer koji prikazuje brojeve od 0 do 9, gdje svaki broj ima svoj odgovarajući uzorak osvjetljenja segmenata.
👩‍💻Pomoću Arduino IDE-a, lahko su
definisali koji pinovi na Arduino ploči upravljaju svakim segmentom i napisali su jednostavan kod koji omogućava prikazivanje željenih brojeva.
Nakon toga, koristili su sa 4 – digit 7-segmentnim displejem. Ovaj displej omogućava prikazivanje četiri znamenke istovremeno, što je korisno za prikazivanje vremena, temperature ili drugih
podataka. Kroz Arduino IDE, napisali su program koji dinamički mijenja prikazane brojeve na svakom od četiri digit-a, stvarajući efektivni prikaz različitih informacija.
🧑‍💻Korištenje Arduino IDE-a sa 7-segmentnim i 4 – digit 7-segmentnim displejima pruža izvrstan način za učenje o osnovama programiranja, upravljanja hardverom i stvaranja korisnih elektroničkih projekata. Arduino IDE olakšava proces razvoja i testiranja koda, omogućavajući
korisnicima da brzo stvore funkcionalne i kreativne uređaje.