Mješovita srednja škola,Tešanj u Međunarodnom istraživanju PISA

Dana, 11.04.2018. godine u JU Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj sa početkom u 09.00 h počelo je testiranje učenika I (prvih ) razreda pod nazivom PISA – Programme for International Student Assessment . PISA istraživanje u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa obrazovnim vlastima i školama,provodi Agencija za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje, kao i PISA centar za BiH.

 Cilj PISA međunarodnog istraživanja predstavlja procjenu znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke pismenosti, matematičke pismenosti i pismenosti iz prirodnih nauka. Najveće je obrazovno istraživanje na svijetu u kojem je dosada učestvovalo više od milion učenika.

Testiranje učenika JU Mješovite srednje škole, Tešanj će se obaviti u dvije sesije ( I grupa učenika u vremenskom periodu od 09.00 do 12.30 h, a druga grupa učenika od 13.00 h do 16.30 h.)U testiranju ukupno učestvuje 46 učenika koji su izabrani metodom slučajnog uzorka.

Prije početka testiranja učenika, direktor JU Mješovite srednje škole, Tešanj, gospodin Muharem Saračević sa svojim saradnicima: pomoćnikom za općeobrazovnu nastavu profesoricom Nihadom Huskić, pdagogicom Fatimom Ibranović i profesorom informatike Halidom Bošnjakom , koji je inače zadužen za sprovođenje testiranja učenika, poželio sretno i uspješno testiranje učenicima naše škole sa nadom da će rezultati testiranja dostojanstveno predstaviti našu državu Bosnu i Hercegovinu.

 

JU Mješovita srednja škola,Tešanj – Svečano otvorenje kabineta praktične nastave

20.03.2018. godine svečano su otvoreni kabinet praktične nastave za CNC tehnologije kabinet ugostiteljstva u JU MSŠ Tešanj. Školu su tim povodom posjetili saradnici, prijatelji Škole, privrednici općine Tešanj i šire, predstavnici javnog sektora, nevladinih organizacija kao i drugih škola sa kantona.

Škola je realizovala tehničko-materijalno opremanje kabineta kroz grant sredstva obezbjeđena preko projekta “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse“ koji je podržan od strane Vlade Švicarske uz podršku programa PrilikaPlus, a sredstva za rekonstrukciju kabineta objezbijeđena su kroz nesebičnu podršku općine Tešanj i Vlade Zeničko-dobojskog kantona (Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona).

David Kramer, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH je naglasio da reforma obrazovanja moguća na način da direktor škole ne čekajući  na promjene zakona  pristupi kompanijama i obrnuto i krenu  da adresiraju probleme na lokalnom nivou.

Direktor Škole gosp. Muharem Saračević naglasio je da se Projekt provodi kako bi učenici školu napuštali što bolje kvalificirani za tržište rada te da ovaj način školovanja prije svega treba dopinijeti bržem zapošljavanju nakon okončanja školovanja učenika, a direktnu korist od Projekta imati će svi učenici sa područja kantona, sa mogućnošću da se model ove Škole može primjeniti u obrazovanju na području ZDK. Donatorima koji su učestvovali u opremanju i rekonstrukciji kabineta dodijeljene su zahvalnice.

Vrijednost novonabavljene opreme za kabinet CNC tehnologija 65 000,00 KM, a za školsku kuhinju 46 000,00 KM. Rekunstrukcioni radovi izvedeni su uz podršku Općine Tešanj za školsku kuhinju 10 000,00 KM, za kabinet CNC tehnologija 10 000,00 KM od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Na svečanoj manifestaciji povodom otvorenja kabineta praktične nastave gostima su se obratili donatori i ključni partneri u projektu kroz koji su kabineti opremljeni:

-SDC Sarajevo gosp. David Kramer, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH,

-Gđica. Snježana Đuričić, koordinator za javni sektor programa PrilikaPlus,

-Gosp. Šefkija Botonjić, predsjednik Privrede komore Zeničko-dobojskog kantona,

-Gosp. Mensur Sinanović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,

-Gosp. Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona,

-Gosp. Suad Huskić, načelnik općine Tešanj,

-Gđa. Bernadeta Galijašević, v.d. direktorice Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.

Direktor škole zajedno sa gostima svečano  je otvorio novoopremljene kabinete a prisutni gosti nisu krili svoje zadovoljstvo onim što su vidjeli, te su identifikovali Školu kao jednu odmoderno opremljenih sa područja kantona.

Učenici Škole prezentovali su mogućnosti novih kapaciteta u kabinetima CNC tehnologija i Školske kuhinje kroz samostalne radove.

Menadžment Škole, nastavni i nenastavni kadar, učenici i roditelji učenika ovom prilikom se srdačno zahvaljuju donatorima i partnerima na nesebičnoj podršci opremanja i rekonstrukcije kabineta.

        

               

        

Kompanije Auto centar Ganjgo-Doboj Jug, Art-Jelah, GMC-Žabljak, Usora i ENI-EM- Doboj Jug. potpisale sporazum o međusobnoj saradnji sa Mješovitom srednjom školom,Tešanj

 

          Sporazum o  međusobnoj saradnji  obuhvata:

Saradnju na aplikacijama zajedničkih projekata prema međunarodnim i nevladinim organizacijama, saradnju na razvoju savremene opreme, saradnju u istraživačkom radu, saradnju u organizovanju izvođenja praktične nastave učenika, saradnju na području stručnog obrazovanja i usavršavanja učenika  kroz ferijalnu praksu, saradnja na području neformalnog obrazovanja i saradnja na zajedničkim promotivnim aktivnostima.

U školama se obično simulira svijet rada. Privredna društva daju uvid u stvarni svijet rada i profesiju, odnosno pružanje mogućnosti za sticanje radnog iskustva u procesu rada.

Ovakva saradnja ne samo da donosi prednosti za škole i privredna društva, već i sami učenici imaju velike koristi, a time se općenito poboljšava privlačnost i kvalitet obrazovanja. Od ključne je važnosti da škole i privredna društva  budu ravnopravni u ovom procesu. Saradnja zahtijeva međusobno povjerenje koje je neophodno izgraditi u cilju unapređenja  stručnog obrazovanja i ubuke.

Mješovita srednja škola,Tešanj je potpisala 40 sporazuma o međusobnoj saradnji  sa privrednim društvima  u proteklih pet godina u cilju bolje povezanosti  sa tržištem rada. Ove godine potpisana su  četiri nova sporazuma.

      

28.02. 2018.godine

Mješovita srednja škola-Dan poduzetništva

Dana, 28.02.2018. godine u JU Mešovitoj srednjoj školi, Tešanj održana je svečana manifestacija u povodu danas već tradicionalnog Dana poduzetništva i 1. marta-Dana nezavisnosti BiH.

Mješovita srednja škola , Tešanj već godinama ima dobru saradnju sa mnogim uspješnim poslovnim partnerima , koji nas podržavaju i zajedno sa nama grade bolji i kvalitetniji život i bolju budućnost.
Stoga je danas upriličeno potpisivanje  četiri ugovora o međusobnoj saradnji sa predstavnicima  privrednih subjekata: Auto centar Ganjgo-Doboj Jug, Art doo Jelah , ENI-M Mravići i GMC Usora i JU Mješovite srednje škole,Tešanj.

Nakon potpisivanja ugovora, učenici dramsko-recitatorske sekcije na čelu sa profesoricom Nadinom Bešlagić su pripremili kulturno-umjetnički program, koji nosi simboličan naziv “Pjevam o Tešnju, i o Bosni !”

       
        
        
        
        
        
    

 

Read the rest of this entry »

Mješovita srednja škola na svečanom prijemu u zgradi Ambasade Češke Republike

16.02.2018.godine u zgradi Ambasade Češke Republike upriličen je svečani prijem povodom potpisivanja ugovora u okviru projekta  „SPOJIMO SE NA SUNCE“.Na konkurs je prijavljeno 150 projekata od kojih je samo pet odobreno,a među tih pet je i projekat Mješovite srednje škole „SPOJIMO SE NA SUNCE“ za koji je izdvojen i najveći iznos 29 900 KM.Projektom je predviđeno instaliranje solarne centrale i zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnom LED rasvjetom.

Kompletnu instalaciju solarnog panela i centrale radit će učenici i profesori Mješovite srednje škole Tešanj, a proizvedena energija će se iskoristiti u radionicama škole.

Zahvaljujemo se Ambasadi Republike  Češke što će omogućiti da se ovaj projekat realizira  u našoj školi.

 

             

Mješovita srednja škola Tešanj,dobila opremu kroz projekat “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse”

U sklopu aktivnosti tehničkog opremanja Škole u okviru Projekta pod nazivom: “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse”, koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus, podržanog od strane Vlade Švicarske, sa realizacijom u JU Mješovita srednja škola Tešanj, dana 08.02.2018. godine opremljen je kabintet CNC tehnologija. Kabinet je dobio novog člana i to CNC mašinu EMCO Concept Turn 60 kao i SMART ekran za interaktivno prenošenje znanja učenicima zanimanja CNC operater ali i učenika ostalih srodnih zanimanja koji redovno pohađaju srednje stručno obrazovanje u našoj školi. Nakon instalacije navedene opreme kao i uspješnog puštanja u rad uslijedila je jednodnevna obuka nastavnika aktiva mašinske struke škole u praktičnom i teoretskom dijelu. Obuka je imala za cilj da se nastavnici osposobe za uspješno rukovanje CNC mašinom kao i Interaktivnim ekranom. Obuku, instalaciju i puštanje mašine u rad realizovali su predstavnici slovenačke firme DECCA. Ovim putem kolektiv JU MSŠ Tešanj zahvaljuje se donatoru Vladi Švicarske, operativnom partneru u projektu Privrednoj komori ZDK, partneru u koordinaciji/koordinatoru Programu Prilika Plus, isporučiocu opreme firmi DIAL-M Sarajevo, Općini Tešanj za nesebičnu podršku u renoviranju kabineta i predstavnicima frime DECCA Slovenija.

 

        

        

                              

Mješovita srednja škola,Tešanj realizator projekta “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse “

Dana 5.2. 2018. godine u sali hotela “Villa” Tešanj održana je prezentacija projekta pod nazivom                “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj –  od dobre do bolje prakse” koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus, a podržan je od strane Vlade Švicarske.  Realizaciju projekta vrši JU Mješovita srednja škola,Tešanj.

Na samom početku Projektni Asistent Damir Kadribašić,prof. je pozdravio sve prisutne goste, zahvalio se na dolasku i prezentovao sam tok prezentacije projekta. Potom je pozvao voditelja projekta Muharema Saračevića, prof. koji je prisutne upoznao o samom projektu. Naveo je koji su glavni akteri projekta : JU MSŠ Tešanj, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, Općina Tešanj, APOSO, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoški zavod, Udruženje privrednika ” Biznis centar Tešanj – Jelah”, preduzeća iz metalskog i ugostiteljskog sektora. Rečeno je da je vrijednost cjelokupnog projekta 223.635,00 KM  od toga 111.735,00 KM se odnosi na nabavku didaktičke CNC mašine sa pratećom opremom te nabavku profesionalne opreme za kabinet kuharstva i usluživanja. Cjelokupna nabavka opreme za navedene kabinete bit će finansirana od strane Vlade Švicarske.

Takođe  prisutnima se obratila koordinator projekta Prilika Plus Snježana Đurišić. Dala svoj osvrt na projekat i to zašto je baš Tešanj odabran kao nosioc projekta.

Od gostiju još su se obraćali Melisa Džampo ( Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona) , ispred Općine Tešanj gđa. Azra Muslija, UP “Biznis centar Tešanj-Jelah” gosp. Osmo Saračević i ugostiteljstva gosp. Namko Širbegović.

Nakon oficijelnog sastanka akteri projekta su dali izjave za medije i u svoje druženje nastavili u restoranu ” Ukus”.

 

                         

Mješovita srednja škola-konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

Broj:124/2018

Datum: 06.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 5/14) i  Odluke Školskog odbora škole broj: 113 /2018  od  05.02.2018.godine , Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj,raspisuje

K O N K U R S

za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

 

 

 1. Prehrambeni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 2. Poljoprivredni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 3. Poslovno-pravni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 4. Tehničar drumskog saobraćaja,maksimalno 20 polaznika
 5. Vozač motornih vozila,maksimalno 20 polaznika
 6. Zavarivač,maksimalno 20 polaznika
 7. Kuhar,maksimalno 20 polaznika

 

JU Mješovita srednja škola,Tešanj je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih Rješenjem Općinskog suda u Zenici,broj:043-0-Reg-17-001138  od 15.11. 2017.godine.

JU Mješovitoj srednjoj školi,Tešanj je odobreno obrazovanje odraslih Rješenjem o reverifikaciji uvjeta i programa rada Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-5753-06-02/17 od 22.09.2017.godine.

Izvođenje programa za obrazovanje odraslih je školi odobreno Rješenjem Ministarstva za obrazovanje ,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-2825-1/17 od 04.12.2017.godine.

 

U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih za polaznike se organizuje instruktivna nastava i nakon odslušane instruktivne nastave polaznici polažu ispite. Maturski-završni ispit polažu polaznici koji su položili sve ispite. Nakon polaganja svih ispita i maturskog-završnog ispita,polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenim razredima i diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih po modularnom NPIP koji je u skladu sa standardima zemalja Europske unije (EU VET).

Polaznici plaćaju školarinu u skladu sa Odlukom Školskog odbora o visini školarine obrazovanja odraslih po jednom polazniku,broj: 112 /2018 od 05.02.2018.godine.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom a da nemaju status učenika ili studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih osoba od broja slobodnih mjesta prednost pri upisu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

 

Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih
 2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju završenu samo osnovnu školu
 3. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju
 4. Nostrifikaciju Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona za svjedodžbe stečene u inostranstvu

 

Konkurs je otvoren od 06.02.2018.godine do 20.02.2018.godine.

 

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u sekretarijat škole radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati.

Nakon verifikacije upisa polaznika obrazovanja odraslih od strane Školskog odbora spisak primljenih polaznika se oglašava na oglasnoj ploči škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:032/465-149; 032/465-150; 032/465-151.

 

DIREKTOR

Muharem Saračević,prof.

Ambasada Republike Češke će donirati opremu za obnovljive izvore energije u Mješovitu srednju školu Tešanj

Projekat „SPOJIMO SE NA SUNCE“ se bavi iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Ideja je da se iskoristi energija Sunca i pretvori u eleketričnu energiju kako bismo smanjili troškove utroška električne energije i povećali energetsku efikasnost. Osim toga želimo smanjiti uticaj štetnih plinova poput CO2 na našu okolinu.

Cilj projekta ja da se podigne svijest kod učenika, uposlenika i lokalne zajednice o racionalnom korištenju električne energije, te o većem korištenju obnovljivih izvora energije. Učenici bi takođe kroz sam projekat dobili dodatnu edukaciju o korištenju obnovljivih izvora energije .

Kompletnu instalaciju solarnog panela i centrale radit će učenici i profesori Mješovite srednje škole Tešanj, a proizvedena energija će se iskoristiti u radionicama škole.Vrijednost projekta je 29.900,00 KM u koju je uključena i zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnom LED rasvjetom.

Zahvaljujemo se Ambasadi Republike  Češke što će omogućiti da se ovaj projekat realizira  u našoj Školi.

 

                                              

Tešanj,19.01.2018.godine

Foto Sekcija

Mješovita srednja škola u posjeti Školskom centru u Velenju

19.i 20.12.2017.godine,direktor Muharem Saračević i profesori Jasminka Mujkanović, Sulejman Hodžić i Sakib Ahmić su bili u radnoj posjeti Školskom centru u Velenju.

Cilj posjete je dogovor oko saradnje odnosno obuke nastavnog kadra Mješovite srednje škole od strane mentora iz Školskog centra iz Velenja na savremenim CNC mašinama.

Na radnom sastanku direktor Mješovite srednje škole Tešanj, Muharem Saračević je prezentovao projekat Švicarske organizacije „ Prilika Plus“ na koji je škola aplicirala i koji je već u fazi realizacije.

U sklopu projekta je nabavka nove didaktičke CNC mašine EMCO concept Turn 60. Za ovu mašinu je neophodna obuka koju mogu obaviti profesori Školskog centra Velenje.

Na radnom sastanku je dogovoren termin izvođenja obuke,dogovoreno je i da mentori iz Školskog centra Velenje pripreme i potrebnu literaturu koju bi naši profesori mogli koristiti kako za nastavni proces tako i za obuku i usavršavanje odraslih.

Tokom boravka u Velenju upriličena je i posjeta našim učenicima koji su na školovanju u Školskom centru u Velenju.
Profesor Primož Golob koji je bio mentor za izradu maturskog rada bivših učenika Školskog centra pokazao je rad a to je šah.Učenici Halilović Nadin,Salkanović Ahmed i Hukić Senahid su kompletan rad uradili na CNC mašini,figure su napravili od aluminijuma i plastike a tablu od drveta.

 

                                                                  

Pretraga
Arhiva vijesti: