MEĐUNARODNO TAKMIČENJE „BALKAN JUNIOR“ U MJEŠOVITOJ SREDNJOJ ŠKOLI, TEŠANJ

zajedni__ki-logo

Mješovita srednja škola, Tešanj , ugostila  je delegacije direktora i mentora srednjih škola iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore,Turske i Rumunije u periodu od 06-08.10.2016. Povod posjete je projekat BALKAN JUNIOR, koji je nastao kao ideja da se povežu škole sličnih zanimanja iz različitih država Balkana.

Peto Međunarodno takmičenje BALKAN JUNIOR održati će se u Mješovitoj srednjoj školi ,Tešanj  u maju 2017. godine, na kojem je planirano učešće oko 50 učenika, mentora i direktora srednjih škola iz slijedećih osam zemalja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Turska i Rumunija.

u__enice predstavljane-__kola dr__avne-zastave

Saradnja između ovih škola zasniva se na razmjeni znanja, iskustava kao i sredstava za obavljanje praktičnih zadataka zasnovanih na višegodišnjem radu prosvjetnih radnika iz oblasti naprednih tehnologija, koje su potrebne savremenom tržištu rada (elektrotehnike, mašinstva i informatike).

Tešanj, 07.10.2016.                                                                      Fotosekcija: Amela Stupar

Konkurs za upis vanrednih učenika š.g 2016/2017

Datum: 11.10.2016.godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je objavilo KONKURS za upis vanrednih učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2016/2017.godini

U prvi razred srednjih škola u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj u školskoj 2016/2017.godini upisat će se slijedeći broj vanrednih učenika za stručna zvanja i zanimanja:

 

III stepen

EU-VET program

Zanimanje/zvanje                                             broj polaznika

 • Kuhar 24
 • Krojač 24
 • Trgovac 24
 • Vozač motornih vozila 24
 • Frizer 24
 • Stolar 24
 • Električar 24
 • Zidar-fasader-izolater 24

GTZ program

 • Automehaničar 24
 • Zavarivač 24
 • Instalater 24
 • Obrađivač metala rezanjem 24

 

Federalni (klasični) program

 • Metalostrugar 24

 

IV stepen

EU-VET program

 • Tekstilni tehničar 24
 • Poljoprivredni tehničar 24
 • Poslovno – pravni tehničar 24
 • Prehrambeni tehničar 24
 • Tehničar drumskog saobraćaja 24
 • Elektrotehničar računarstva 24
 • Fizioterapeutski tehničar 24

GTZ program

 • Tehničar za mehatroniku 24

 

Vanredni učenici mogu se prijaviti za polaganje dopunskih i razrednih ispita i prekvalifikaciju jednog zvanja-zanimanja na drugo.

Uz zahtjev za upis potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
 • Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,
 • Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o nostrifikaciji,
 • Izvod iz matične knjige rođenih

 

Napomena: za zanimanje vozač motornih vozila III stepen, neophodno je da kandidat posjeduje najmanje vozačku dozvolu „B“ kategorije.

 

Konkurs je otvoren od od 11.10. do 26.10.2016.godine.

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u sekretarijat škole.

UPOSLENICI MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE TEŠANJ POTPISALI UGOVORE ZA STALNI RADNI ODNOS

U Mješovitoj srednjoj školi Tešanj je 30.09.2016. godine potpisalo pet uposlenika ugovore o radu na neodređeno radno vrijeme.

 

Ugovor na neodređeno radno vrijeme potpisali su slijedeći uposlenici:

 1. Bošnjak Halid, profesor informatike
 2. Hodžić Ajša, profesor matematike
 3. Ibranović Fatima, pedagog
 4. Subašić Murisa, profesor stručnih predmeta za zanimanje frizer
 5. Šišić Amela, profesor bosanskog jezika i književnosti.

img_2669

Uposlenici su ovaj svečani čin zajedno sa upravom škole obilježili. Direktor škole Muharem Saračević se zajedno sa pomoćnicima Hamdom Subašić, Milkom Arifović i Nihadom Huskić, te sa sekretarom škole Amelom Saračević obratio uposlenicima i poželio im mnogo uspjeha u budućem radu.

Kolektiv Mješovite srednje škole Tešanj je postao bogatiji i samim tim kvalitetniji.

Želimo svim uposlenicima da i dalje budu uspješni u svom radu.

 

Tešanj, 30.09.2016.                                                                                                         Fotosekcija: Amela S.

NOVI STAKLENIK U POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI

U okviru Mješovite srednje škole u Tešnju nalazi se Poljoprivredna- prehrambena škola. U septembru mjesecu 2012. godine  otvoren je novosagrađeni objekat Poljoprivredne škole sa oglednom parcelom i plastenikom za obavljanje praktične nastave a u proljeće 2014. postavljen je staklenik površine 50 kvadrata koji je finansiran od strane Ministartva poljoprivrede,šumarstava i vodoprivrede i Općine Tešanj.

U toku školske 2014/15. godine učenici poljoprivredne i cvjećarske struke  obavljali su praktični dio nastave i uspjeli da proizvedu kvalitetan rasad cvijeća i povrća. Sav proizvedeni rasad cvijeća učenici su sa svojim profesorima zasadili u školskom dvorištu i na zelene površine Općine Tešanj.

st3sta2sta1

 

Na osnovu provedenih istraživanja nakon nabavke prvih 50 kvadrata staklenika zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede  ZE-DO kantona i Opštine Tešanj došlo je do velike zaineresovanosti za  upis novih učenika u Poljoprivrednu i prehrambenu školu.

Povećanjem  broja učenika u Poljoprivrednoj i prehrambenoj  školi proizilazi potreba za proširenjem postojeće površine za novih 50 kvadrata kako bi mogli izvoditi kvalitetnu praktičnu nastavu (proizvodnju rasada cvijeća i povrća ).

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede ZE-DO kantona ponovo je podržalo našu školu u proširenju staklenika za novih 50 kvadrata.

Tako da će profesori  zajedno sa svojim učenicima da kvalitetno odrade praktičnu nastavu i proizvedu kvalitetan rasad cvijeća i povrća.

 

Podršku smo dobili od Općine Tešanj i od Firme Hrvić gradnjaiz Vukova  te im se srdačno zahvaljujemo.

 

 

Tešanj, 01.09.2016.                                                      Fotosekcija: Amela Stupar

U MJEŠOVITOJ SREDNJOJ ŠKOLI SU OBNOVLJENE RADIONICE I OSPOSOBLJENI KABINETI ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE ZA TEHNIČKA ZANIMANJA

Zbog velikog interesa učenika naše škole za nova tehnička zanimanja, odnosno  znanja, kompetencije i vještine koje nudi Mješovita srednja škola Tešanj za početak šk. 2016./2017. godine obnovljen je radionički prostor. Osposobljen je kabinet za stručno-teorijsku i praktičnu nastavu za tehnička zanimanja, predmete mehatronike  i elektroračunara.Kabinet za saobraćajnu struku, zatim  kabinet za mjerenje, klasične i inteligentne instalacije. Također je osposobljena i radionica zajedničke osnove mašinske struke. Radove na adaptaciji i prenamjeni prostora  izvodili su učenici i predavači praktične nastave iz vlastitih sredstava naše škole, a materijalno-tehničku  podršku smo imali od firme SALKIĆ d.o.o. Tešanj.

Srdačno se zahvaljujemo za podršku.

NK1 NK2 NK3

Pored kabineta, u predhodnom periodu, obnovljen je mokri čvor radioničkog prostora, stavljene su nove pločice, urađene nove instalacije i popravljen dio krova nad radionicom.

NK4 NK5

Učenicima su obezbijeđeni najbolji uslovi za rad u praktičnoj nastavi.

30.august, 2016. godine

 

Fotosekcija

MSŠ-Tešanj

OBAVIJEST O UPISU UČENIKA

Poštovani roditelji i učenici,

Obavještavamo Vas  da je upis  učenika u Mješovitu srednju školu, Tešanj,  dana  30.08.2016. godine ( utorak)  kako slijedi:

 

Prvi razredi                                     8:00  sati

Drugi  razredi                                  9:00 sati

Treći  razredi                                  10:00 sati

Četvrti  razredi                               11:00 sati

DIREKTOR:

Muharem Saračević,prof.

STIGLA SAVREMENA OPREMA U MJEŠOVITU SREDNJU ŠKOLU, TEŠANJ

U sklopu COBEAR projekta Tešanjska razvojna agencija TRA je realizovala nabavku opreme za HIDRAULIKU i ELEKTROHIDRAULIKU za zanimanje Tehničar za mehatroniku koja je smještena u kabinet mehatronike Mješovite srednje škole Tešanj.

opr1 opr2

Ova oprema je vrijedna 50 000 KM i koristit će se za izvođenje redovne nastave za zanimanje TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU i za polaznike CENTRA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH.

Oprema se sastoji iz: didaktičke ploče za hidrauliku i elektrohidrauliku kao i od elemenata hidraulike i elektrohidraulike.

Oprema nam omogućuje praktičan rad hidrauličkih i elektrohidrauličkih sistema  koji učenici rade u III i IV razredu kroz predmete PRAKTIČNA NASTAVA I HIDRAULIKA I PNEUMATIKA.

opr3 opr4

25.08.2016. je također provedena obuka nastavnog kadra za korištenje opreme.

Od ranije naša škola ima opremu za PNEUMATIKU I ELEKTROPNEUMATIKU, tako da je nabavkom ove opreme kompletan rad sa pneumatičkim i hidrauličkim sistemima zaokružen.To je veoma bitno za učenike i polaznike centra za obrazovanje odraslih zbog praktične primjene stečenih teoretskih znanja iz HIDRAULIKE I PNEUMATIKE.

opr5

Zahvaljujemo se Tešanjskoj razvojnoj agenciji.

 

Fotosekcija

VELIKI INTERES UČENIKA ZA UPIS U MJEŠOVITU SREDNJU ŠKOLU TEŠANJ

Upis u Mješovitu srednju školu je počeo u utorak, 14.06.2016.godine od 08:00 sati. Do 12:00 sati zahtjeve za upis u srednju školu popunilo je preko dvije stotine učenika.

Učenicima je ponuđeno trinaest različitih zvanja i zanimanja, šest trogodišnje i sedam četverogodišnje škole. Pored sada već poznatih atraktivnih zanimanja tehničar za mehatroniku,elektrotehničar računarstva, obrađivač metala rezanjem i frizer, izuzetno veliki interes učenika je za fizioterapeutskog tehničara.

upis2 upis1

Članovi Komisije za upis učenika, pedagogica Fatima Ibranović i profesori naše škole Azra Brka, Ajša Hodžić i Tarik Prnjavorac se trude da odabir budućeg zanimanja djeci  bude što jednostavniji.

 

Fotosekcija                                                                                                                                       Sabina Užičanin

OBAVIJEST O planu upisu učenika u prvi razred šk.2016/2017.godine u srednju školu

Poštovani roditelji i učenici,

Obavještavamo Vas o planu  upisa  učenika u prvi razred  srednje škole  za  šk.2016/2017.godini, za sljedeća zanimanja:

Zanimanje Broj učenika Broj odjeljenja Stepen složenosti
Elektrotehničar računarstva 25 1        IV
Poslovno – pravni tehničar 25 1
Poljoprivredni tehničar 25 1
Tehničar za  mehatroniku 25 1
Tekstilni tehničar 25 1
Fizioterapeutski tehničar 25 1
Obrađivač metala rezanjem 24 1          III
Instalater 24 1
Zavarivač 24 1
Obućar 24 1
Stolar 24 1
Frizer 24 1
Kuhar 24  1
U K U P N O : 318 13

OBNOVLJENE RADIONICE ZA TEHNIČKA ZANIMANJA

Veliki interes učenika za nova tehnička zanimanja, znanja, kompetencije i veštine koje nudi Mješovita srednja škola Tešanj, pokretačka su snaga za stalna ulaganja u kvalitet. U tu svrhu je  Mješovita srednja škola vlastitim sredstvima obnovila dio radioničkog prostora. Dobijen je kabinet za stručno-teorijsku i praktičnu nastavu za tehnička zanimanja, predmete mehatronike  i elektroračunara. Radove na adaptaciji i prenamjeni prostora izvodili su učenici i predavači praktične nastave sa kućnim majstorom škole, pa se možemo pohvaliti jednim potpuno svrsishodnim, našim proizvodom.

IMG_20160530_104524 IMG_20160530_104508 IMG_20160530_104438 IMG_20160504_085013 IMG_20160504_085004 IMG_20160411_081749 IMG_20160331_070744 DSCN5688 - Copy DSCN5685 - Copy DSCN5679 DSCN5677 - Copy

Pored kabineta, u predhodnom periodu, obnovljen je mokri čvor radioničkog prostora, stavljene su nove pločice, urađene nove instalacije i popravljen dio krova nad radionicom.

Nastavak dobre prakse poljoprivredne škole pratimo još jednim staklenikom za uzgoj cvijeća.

Sve u svemu, trudimo se da učenicima obezbjedimo najbolje uslove za rad ukomponovane sa praktičnu primjenu stečenog znanja.

 

Fotosekcija

Mustafa Mulabećirović, prof.

Muhamed Hasičić, prof.

Sabina Užičanin, prof.

Pretraga
Arhiva vijesti: