U Mješovitoj srednjoj školi , Tešanj učenici izradili prve modele na 3D printeru

Dana, 30.08.2014.god. kompanija FAD Jelah donirala je našoj školi jedno od najsavremenijih  didaktičkih  sredstava sadašnjice –  3D printer. Mješovita srednja škola, Tešanj sa ovom donacijom je postala prva srednja škola u Bosni i Hercegovini koja posjeduje 3D printer, a servisiranje i puštanje u rad izvršeno je od strane Školskog centra iz Velenja.

Povodom ove donacije, u našoj školi je oformljena sekcija pod rukovodstvom profesora Muje Zeničanina, koja uvodi učenike u nove 3D tehnologije i korištenje 3D printera. U maju mjesecu 2015.godine u Nikšiću će biti organizovano treće takmičenje „Balkan Junior“, u kojem će učenici naše škole uzeti učešće  i upravo  ova donacija je presudna u pripremama za  takmičenje. Tema takmičenja je crtanje modela za 3D štampu.

Untitled1

Izrađen model

Untitled2

Faza printanja

 

PepeljaraPrinterSkola u pepeljari3D

Fotosekcija

Sabina Užičanin, prof.

Sekcija 3D modeliranje

Mujo Zeničanin, prof.

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA NA DAN DRŽAVNOSTI

Danas, 24.11.2014.godine, učenici Mješovite srednje škole su obilježili državni praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Pred punim amfiteatrom škole  članovi  Dramske sekcije su opravdali veliki odziv učenika i profesora. Preneseno je  praznično ozračje na sve prisutne sevdalinkom i ilahijom. Monologom  učenica iz Ic, prošetali smo Bosnom kroz vijekove i nasmijali se uz vječne priče  Josipa Pejakovića.  Pod vodstvom profesorice Nadine Bešlagić učenici su  pokazali  talenat i vedar duh.

U holu škole učenice iz Učeničke zadruge su izložile svoje rukotvorine i time upotpunile ovu manifestaciju.

1245610Nadinapom.dir. Nihadastand

Torino Proces

Dana 18.11. 2014. godine

na Jahorini je odražan Torino proces čiiji je cilj dobijanje cjelovite analize o napredku srednjeg stručnog obrazovanja u BIH.

Analizirani su ključni elemementi reforme, te date bitne preporuke za razvoj  kvaliteta obrazovanja i obuke u BIH. Sastanku su prisustvovali predstavnici ministarstva obrazovanja i socijalnih partnera BIH. Ispred MSŠ, Tešanj  je prisustvovao direktor škole Muharem Saračević.

tor

t1t2t3t4

Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima u BiH – Obuka direktora škola

Sastanka i obuke direktora oglednih škola u okviru projekta “Poduzetničko čcenje u obrazovnim sistemima BiH”  održanog  na Jahorini 18/19.11.2014.godine.

Cilj obuke je unapređivanje kompetencija direktora za kreiranje „poduzetničke škole“ – uslova i sredine za poduzetničko učenje i razvoj školskih poduzetničkih partnerstava. Tokom prvog dana, svi učesnici obuke su plenarno bili obavešteni o projektu – ciljevimai očekivanim rezultatima,  dosadašnjim i predviđenim aktivnostima. Potom, na intereaktivan način, svi direktori su upućeni u poduzetničko učenje zasnovano na konceptu ključnih kompetencija i životnih vještina, Programe za integraciju poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje nanivoima ISCED 2 i 3 i Smjernice za uspostavljanje školskih partnerstava. Tok obuke je bio obilježen odličnim grupnim procesom, razmjenom iskustva i gradnji na postojećim znanjima.

Tokom prvog dana u uvodnoj sesiji  su predstavljene opšte informacije o projektu, objašnjena je uloga oglednih škola u projektu, a svi učesnici su popunili uvodni upitnik – dajući podatke o svojoj školi i dosadašnjim aktivnostima u okviru poduzetničkog obrazovanja. Nakon toga je predstavljen koncept ključnih kompetencija, najprije kroz radionicu, a nakon toga kroz kratko izlaganje ključnog eskperta. Potom su prezentirani Programi za interaciju poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje, te Smjernice za realizaciju školaksih partnerstava u cilju razvoja poduzetničke ključne komptenecije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Kroz kratku vježbu sudionici su se na primjerima iz školskog učenja, van-nastavnih aktivnosti i partnerstava upoznali s načinima realizacije ishoda poduzetničkog učenja. Prvi dan je završen razmjenom iskustava – kratkim predavanjem Muharema Saračevića, direktora Mješovite srednje škole iz Tešnja o pozitivnim iskustvima u razvoju školskih partnerstava.

 20141119_123404_resized

Analizirani su radni dokumenti i smjernice za Poduzetničko učenje,te  realizovana prezentacija od strane direktora Mješovite srednje škole,Tešanj Muharema Saračevića

Budući da 22 škole testiraju primjenu Programa, a drugih 21 razvoj poduzetničkih školskih partnerstava, tokom drugog dana obuke direktori su podijeljeni u dvije grupe prema ovom specifikumu, te su kroz diskusiju i radionice planirali buduće aktivnosti vezano za načine podrške za realizaciju Programa u svojim školama, odnosno za  realizaciju partnerstava za poduzetničko učenje.

Mješovita srednja škola Tešanj na završnoj konferenciji projekta STARS

Dana 12.11.2014. godine, u hotelu Europe u Sarajevu održana je završna konferencija projekta STARS.

 s1s2

Glavni cilj konferencije je predstavljanje rezultata projekta, te njihovog mogućeg utjecaja na razvoj obrazovanja odraslih u stručnim i tehničkim školama u BiH. Nosilac projekta je dvv Internacional iz Sarajeva, a partneri u projektu su Mješovita srednja škola Tešanj i Zavod za obrazovanje odraslih iz Banja Luke.Uzvanice konferencije su predstavnici entitetskih i kantonalnih Ministarstava obrazovanja, Odjela za obrazovanje Brčko Distrikta, Pedagoških zavoda, Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, kao i predstavnici 21 škole uključene u projekt. Nadalje, cilj nam je razmatranje mogućnosti za uključivanje 32 pedagoga, koji su prošli andragoške obuke tijekom implementacije projekta, ubuduće procese obrazovanja odraslih. Na konferenciji su prisustvovali, te se uvodnim riječima i obratili učesnicima konferencije Masimo Mina,delegacija EU u BiH, šef operativnog odjela za socijalni razvoj, civilno drustvo i prekograničnu suradnju, zamjenik generalnog direktora dvv international iz Bonna Uwe Gartenschlaeger, Emir Avdagić, direktor dvv international –a, ured u Sarajevu i Muharem Saračević, direktor Mješovite srednje škole Tešanj.

s3s4

 

Ovaj susret predstavlja i platformu za razmjenu iskustava i znanja brojnih korisnika i interesnih strana u svrhu analiziranja rezultata projekta i planiranja daljnjih koraka.

Na konferenciji je govoreno o projektnim aktivnostima provedenim od juna 2013. do novembra 2014. U stručnom dijelu konferencije diskutovalo se o budućnosti obrazovanja, učenja i obuke odraslih u srednjim stručnim i tehničkim školama u BiH. Osim toga, javnosti je predstavljena i publikacija „STARS“ koja će se i nakon konferencije distribuirati svim relevantnim institucijama u zemlji.

Svaki čovjek ima u sebi u zrno umjetnosti …

IZVJEŠTAJ SA PREZENTACIJE SEKCIJE  PZV PEARL

Svaki čovjek ima u sebi u zrno umjetnosti samo treba pronači put ka ispoljavanju , te iskazivanju na djelima  ili riječima.

Učenice IIIB Mješovite srednje škole Tešanj, zanimanje poslovno-pravni tehničari svoju umjetnost i kreativnost iskazuju kroz sekciju Komercijalne aktivnosti.

1a1b1c1d

Ova sekcija je počela sa radom školske 2012/2013 godine gdje su učenice pokrenule preduzeće za proizvodnju nakita pod nazivom „Pearl“.

Zbog nedostatka materijala za rad učenice IIIB su došle na ideju kako da skupe potrebna finansijska sredstva kako bi nastavile dalje sa kvalitetnim radom sekcije.

Dana 31.10.2014. uz dozvolu Direktora škole učenice Mević Elma,Hukić Fatima,Smajlhodžić Amela,Sadiković Amera i Bošnjak Edita su u holu škole organizovale prezentaciju nakita i prodaju kolača.

Na taj način su skupile dovoljno sredstava da bi dalje nastavili sa radom sekcije i proizvodnjom nakita.

Sljedeću aktivnost planiraju izaganje svojih proizvoda u školi za Dan Državnosti.

Učenice IIIB

SKUPŠTINA ASOCIJACIJE DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Redovna Skupština Asocijacije direktora srednjih škola u Bosni i Hercegovini ove godine održana je na Palama, 05.11.2014.godine.

Izvršen je prijem novih članova Skupštine koja  broji ukupno 48 članova.

P1010259

U trojno predsjedništvo Skupštine izabrani su:

 • Za Nastavni plan i program na bosanskom jeziku, gospodin Muharem Saračević, direktor , Mješovite srednje škole, Tešanj
 • Za Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku, gospodin Branimir Leovac,Srednja strukovna škola, Orašje
 • Za Nastavni plan i program na srpskom jeziku, gospodin Spasoje Vasiljević, Saobraćajna i elektro  škola, Doboj

Na  dnevnom redu Skupštine realizovan je sllijedeći dnevni red:

 • Izbor  predsjedništva Skupštine
 • Izbor članova Nadzornog  odbora
 • Izbor članova Upravnog odbora
 • Izvještaj o radu Asocijacije
 • Rotacija na mjestu predsjedavajućeg Skupštine i predsjednika Upravnog odbora
 • Plan rada Asocijacije za 2015. godinu

Prethodno predsjedništvo je podnijelo izvještaj o radu Asocijacije i finansijski izvještaj Asocijacije ,a novi Upravni odbor predstavio rad Asocijacije za 2015. godinu sa finansijskom konstrukcijom.

DONACIJA USAID-a ZA MJEŠOVITU SREDNJU ŠKOLU TEŠANJ

U sklopu financijskog plana USAID-a da unaprijedi naučna istraživanja, tehnologiju i obrazovanje, prepoznata je naša Škola i uključena u projekat. Naime, projekat USAID/Sida FIRMA projekt je okončala svoje aktivnosti u maju 2014.godine, te istu donirali našoj Školi.  Isporučen nam je paket opreme i namještaja od ukupno 38 predmeta.

2014-10-23 10.27.342014-10-24 14.44.35

Vrijednost  paketa opreme je više od 9.600,00 KM a sastoji se od:

1)    komjuter LENOVO sa monitorom,

2)     učila: magnetna tabla,

3)    kancelarijskog namještaja:

 • 5 kancelarijskih stolova
 • 3 pomoćna stola
 • 7 konferencijskih stolica
 • 3 kancelarijske stolice
 • 8 kancelarijskih polica
 • recepcijski stol

4)    namješta za radionice.

 

Foto sekcija:

Sabina Užičanin

Salih Šabanović

Rang lista Oktobar 2014

Klikom na link ispod preuzmite dokument:

Rang Lista Oktobar  za školsku 2014/2015 godinu. / download-preuzmi

Mješovita srednja škola, Tešanj u projektu “Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima u BIH”

Direrktor Mješovite srednje škole,Tešanj gospodin Muharem Saračevićprezentovao je primjer dobre prakse za partnerstvo za poduzetničko učenje na sasatanku, koji je održan u Trebinju, 16 i 17. oktobra 2014. godine.

P1010247P1010242

Na sasatanku Radne grupe za partnerstvo za poduzetničko učenje, koje je finansirano od strane  EU,  Enterprenerial Learning in BIH Education Systems – Phase II, a implementator EPRD consortium, učestvovali su predstavnici Pedagoških zavoda iz FBIH, Ministarsva civilinih poslova BIH, Asocijacije (Unije) poslodavaca BIH i Ministarstva obrazovanja RS.

Na radionici su izlagali i strani prdeavači :  g-đa Mirjana Kovač, ekspert za školska partnerstva (Slovenija) i g-din Stuart Anderson, ekspert za partnerstva politika iz Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Pedagoška služba Škole

Tešanj, 21.10.2014.godine

Pretraga