Monthly Archive: Januar 2014

Zahvalnica firmi Piro-promet

Dana 16.01.2014. godine dodjeljena je zahvalnica firmi Piro-promet za nesebičnu  podršku uređenju Škole i saradnji u opremanju školskih radionica.

Direktor firme Kalim-Jelah posjetio našu Školu

Dana 24.01.2014. godine, u znak zahvalnosti za  nesebičnu pomoć i suradnju, direktor Muharem Saračević, uručio je zahvalnicu gospodinu Ademu Kantiću, direktoru kompanije KALIM, Jelah koji kontinuirano pomaže radu Škole. Tom prilikom  naglašen je značaj...

Saradnja Mješovite srednje škole i lokalne zajednice

Mješovita srednja škola je u saradnji sa Centrom  za socijalni rad i Udruženjem porodica sa djecom sa posebnim potrebama u Tešnju realizirala Projekat postavljanja plastenika na školskom zemljištu Poljoprivredne škole u Dolcu. Projekat je...

Januarski konkurs – rang lista uspješnih kandidata

Januarski konkurs – rang lista uspješnih kandidata

Preuzmite rang listu uspješnih kandidata za januarski konkursni rok: Rang lista za Konkurs Januar 20132014.xls / download-preuzmi

Edukacija nastavnika

Edukacija nastavnika održana 10.01.2014.godine, u prostorijama MSŠ Tešanj. Edukaciju je vodila prof. Bosanskog jezika i književnosti, Nihada Huskić. Oblast koja je realizovana na pomenutoj edukaciji je  Interaktivna metodologija, sa sljedećim temama: a) Komunikologija-Vještina upravljanja...

Teme za stručno usavršavanje na Nastavničkom vijeću Škole

Na Nastavničkom vijeću naše Škole koje je održano u petak 03.01.2014. godine. uspješno su realizovane su slijedeće teme – Strateša platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja u BIH-Muharem Saračević: – Portfolio-Samila Čamdžić:...