Na Nastavničkom vijeću naše Škole koje je održano u petak 03.01.2014. godine. uspješno su realizovane su slijedeće teme

– Strateša platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja u BIH-Muharem Saračević:

– Portfolio-Samila Čamdžić:

– Organizacija pratične nastave- Arifović Milka: