Dana 24.01.2014. godine, u znak zahvalnosti za  nesebičnu pomoć i suradnju, direktor Muharem Saračević, uručio je zahvalnicu gospodinu Ademu Kantiću, direktoru kompanije KALIM, Jelah koji kontinuirano pomaže radu Škole. Tom prilikom  naglašen je značaj saradnje i  podrške  Mješovitoj srednjoj školi u daljem razvoju.. Razgovarano je o planovima i ciljevima za budućnost i povezivanju naše Škole i ove firme  kroz praktičnu obuku učenika.