Mješovita srednja škola je u saradnji sa Centrom  za socijalni rad i Udruženjem porodica sa djecom sa posebnim potrebama u Tešnju realizirala Projekat postavljanja plastenika na školskom zemljištu Poljoprivredne škole u Dolcu. Projekat je obuhvatio postavljanje dva plastenika površine 100 m2 sa pratećom opremom, videonadzorom i rasvjetom.

Krajnji korisnici ovog projekta su Udruženje porodica sa djecom sa posebnim potrebama (oko 20 porodica i do 60 članova) i učenici Mješovite srednje škole. Planirano je da se paralelno se vrši edukacija članova Udruženja i učenika poljoprivredne struke naše Škole. U proteklom periodu je  urađena sadnja u plastenicima,  posađeni su mladi luk,  salata i druge povrtlarske kulture.

Nadamo se da će se ovakvi i slični oblici  saradnje nastaviti sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama i u budućnosti.

Muhamed Hadžalić, prof.