Naš donator Prof. Dr. Hasan Smajić je i jedan od nas. Naime 1988. godine završava  mašinsko techničku školu  upravo u našem školskom centru u Tešnju, te nastavlja studije u Banja Luci. Zbog ratnih zbivanja, ponovno 1994. god. upisuje mašinski fakultet na Ruhrskom univerzitetu u Bochumu (RUB), Njemačka. Kao njemački student skuplja iskustvo i kroz boravke na inozemnim studijama u Sheffild’u (Velika Britanija) te na Chalmers University u Göteburg’u (Švedska). Diplomski rad piše i brani 2000. god. kod Volvo Car Cooparation u Götborgu, za koji dobiva prestižnu nagradu od VDI, (savez njemačkih inžinjera). Nakon studija od 2000. do 2005. bavi se naučno istrazivačkim radom na RUB u Bochum’u te 2006. god. vrši odbranu svoje doktorske disertacije na temu “Decentralizovana automatizacija u proizvodnji”. Od 2006. do 2011. je izvršni menadžer odjeljenja za automatizaciju i elektronske pogone kod firme Schneider Electric GmbH. Od 2011. dobiva zvanje Profesora za industrijsku automatizaciju na Fakultetu za automobilsku industriju i proizvodne procese (TH Köln). Ubrzo preuzima funkciju direktora instituta. Kao nosilac šest nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata objavljuje vise od 50 naučnih publikacija na renomiranim svjetskim konferencijama. Glavno težište njegovog naučno istraživačkog rada su trenutno digitalizacija proizvodnje, Industrija 4.0, energetska efikasnost u proizvodnji i industrijska automatizacija. Stalni je recenzent u više njemačkih ministarstva i organizacija za nauku (BMBF, DFG, DAAD) kao i kod kanadskog konzula za naučni rad(NSERC). Po svom iskustvu i naučnoj reputaciji Prof.Dr. H. Smajić se uzima za jednog od deset najuticajnijih stručnjaka iz oblasti industrijske automatizacije u Njemačkoj. Veliki doprinos za našu školu i naše univerzitete u Bosni je činjenica da Prof. Dr. Smajić želi svoje stečeno znanje i bogata iskustva iz zapadnih sistema prenijeti na okolnosti i naše potrebe u Bosni. Tom zajedničkom budućem vremenu se iskreno radujemo.