U ovogodišnjoj konkurenciji za naslov učenika generacije našlo se osamnaest učenika, odlukom Komisije i Nastavničkog vijeća učenicom generacije je proglašena Advija Davarović.

Advija je završila smjer Tehničar za mehatroniku , uz odličan uspjeh i primjerno vladanje kroz čitavo školovanje , aktivno je učestvovala u mnogobrojnim vannastavnim aktivnostima i takmičenjima, gdje je ostvarivala veoma zapažene rezultate. Čestitamo Adviji , želimo joj puno sreće i uspjeha pri upisu na Elektrotehnički fakultet u Tuzli.

„ Moje ime je Advija Davarović . Rođene sam 03.02.2001. godine u Tešnju. Završila sam Osnovnu školu „ Džemal Bijedić “ u Miljanovcima. Nakon osnovne škole upisujem „Mješovitu srednju školu “ , smjer Tehničar za mehatroniku, gdje sam kontinuirano od prvog do četvrtog razreda imala odličan uspjeh i primjerno vladanje. Sudjelovala sam u takmičenjima iz oblasti fizike , matematike , historije i konkursima za literarne radove, kao i raznim seminarima koji su bili organizovani od strane škole. Smatram da je moje srednjoškolsko obrazovanje utjecalo na izgradnju moje ličnosti, postala sam samostalna , stekla sam samopozdanje , radne navike i ono najvažnije naučila sam biti čovjek. Imam svoj stav i cilj , trudim se svakodnevno biti najbolja verzija sebe. Čast mi je i zadovoljstvo što sam završila Mješovitu srednju školu i što sam izabrana za učenicu generacije. Nadam se da ću i u daljem radu , također, postizati uspjehe i da će se moje želje i ciljevi u budućnosti i ostvariti. “