Broj:50/2024

     Datum: 11.01.2024.

Obavijest

Komisija za bodovanje kandidata objavljuje rang listu kandidata po objavljenom konkursu dana 02.01.2024. godine na oglasnoj ploči škole.

Kandidati imaju pravo žalbe na objavljenu rang listu kandidata koju je sačinila Komisija za bodovanje, a koju mogu priložiti lično u prostorijama škole ili na email škole jumss.tesanj@gmail.com najkasnije do 12.01.2024.  godine do 09:00 sati.

Komisija za bodovanje:                                                                                       

  1. Pridjevčić Nadina,predsjednik                                                        
  2. Hodžić Ajša, član
  3. Ahmić Sakib, član
  4. Saračević Amela, član

Direktorica:Jasminka Mujkanović