Prof. dr. Hasan Smajić , profesor na Univerzitetu u Kelnu i jedan od deset najutjecajnijih stručnjaka iz oblasti industrijske automatizacije, pozvao je u radnu posjetu našeg profesora Sakiba Ahmića u sklopu realizacije projekta “Opremanje srednjih škola u BiH ” . Prof. dr. Smajić veliki je prijatelj naše škole i njegove vrijedne donacije doprinose kvalitetnijem i savremenijem realizovanju nastave.

Cilj ove radne posjete bio je:

👨‍💼🧑‍💼 Razmjena iskustava o već instaliranim radnim jedinicama u našoj školi. Proširenje radnih jedinica sa RFID tehnologijom i upoznavanje novih materijala za praksu i vježbu. Zajednička obrada novih primjera u praksi.

👨‍💻🧑‍💻 Analiza i procjena da li bi se uvođenje jednog malog robota moglo realizovati u nastavnim sadržajima u našoj školi .

👨‍💼 Analiza i procjena da li bi uvođenje jednog numerički vođenog obradnog centra sa CAD računarima bilo izvodivo u našoj školi.

🏢🏢 Posjeta srednjim školama u Njemačkoj koje su po profilu obrazovnih smjerova slične našoj školi .

Prof. dr. Smajić bio je divan domaćin , pa je pored edukativnih radnih sastanaka našao vremena da našem Sakibu Ahmiću pokaže i najatraktivnije dijelove ovog zanimljivog grada smještenog na obalama rijeke Rajne.

U ime našeg kolektiva i učenika zahvaljujemo se profesoru Smajiću od ❤❤!