Broj:77/2024                                                                                                                                      

Datum: 22.01.2024.godine  

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, TEŠANJ  

OBJAVLJUJE KONKURS

        za upis polaznika  programa obrazovanja odraslih  sljedećih zanimanja:

               IV stepen

 • 1. Fizioterapeutski tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 • 2. Prehrambeni tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 • 3. Poljoprivredni tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 • 4. Poslovno-pravni tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 • 5. Tehničar drumskog saobraćaja, maksimalno 20 polaznika;
 • 6. Tehničar za mehatroniku, maksimalno 20 polaznika;
 • 7. Tehničar za obradu drveta, maksimalno 20 polaznika;
 • 8. Tekstilni tehničar, maksi.malno 20 polaznika.

III stepen

 • 1 Vozač motornih vozila, maksimalno 20 polaznika;
 • 2 Zavarivač, maksimalno 20 polaznika;
 • 3 Kuhar, maksimalno 20 polaznika;
 • 4 Operater na CNC mašinama, maksimalno 20 polaznika;
 • 5 Obrađivač metala rezanjem, maksimalno 20 polaznika;
 • 6 Krojač, maksimalno 20 polaznika;
 • 7 Frizer, maksimalno 20 polaznika;
 • 8 Električar, maksimalno 20 polaznika;
 • 9 Trgovac, maksimalno 20 polaznika.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom, a da nemaju status učenika ili studenta. Nakon završenog školovanja, polaznicima se izdaje diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih po modularnom Nastavnom planu i programu, koji je u skladu sa standardima zemalja Europske unije.

Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • 1. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 • 2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju završenu samo osnovnu školu;
 • 3. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju;
 • 4. Nostrifikaciju Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za svjedodžbe stečene u inostranstvu.

Konkurs je otvoren od 22.01.2024.godine do 05.02.2024.godine.

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u sekretarijat škole radnim danom u vremenu od 08 do 15 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:0 32 465 151, 032 465 149.

Direktorica:                                                                                   Jasminka Mujkanović