U hotelu Pahulojica na Vlašiću 25. i 26.6.2014 godine održana je dvodnevna radionica (seminar) na temu Prenos iskustava Firma project.  USAID-Sida FIRMA project okončao je svoj petogodišnji ciklus pružanja podrške održivom ekonomskom rastu i zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, sa težištem na sektore: drvoprerada, metaloprerada i turizam. Ciljevi radionice su bili:

  • prenos iskustava i pristupa koji su se primjenjivali u toku implementacije petogodišnjeg FIRMA projekta
  • razumijevanje razvijenih koncepata i njihova primjena u aktivnostima institucija i organizacija učesnika radionice

Na navedenoj radionici našu školu su prestavljali direktor Muharem Saračević i Adnan Šeljmo, profesor.

 fp1fp2

Prestavnici škole su uzeli učešće po svim temama koje su obrađivane na radionici, ali posebnu težinu je imala tema Asije Nikšić „Razvoj radne snage“ gdje je naša škola prestavljena kao svijetli primjer i na koju se svi trebaju ugledati. Prenesena su iskustva o osnivanju centra za obrazovanje odraslih koji se nalazi u prostorijama Mješovite srednje škole, i poteškoće na koje je nailazio direktor Muharem Saračević od same ideje, postavljanja vizije pa sve do uspostavljanja zakonske legistrative. Prezentovani su dosadašnji rezultati i potrebe za neformalnim obrazovanjem koje su iskazali privredni subjekti sa općine Tešanj i regiona.