Kao sastvani dio projekta povezivanja sa školom u Turskoj i projekta „ Balkan Junior „ jeste i projekat razmjene učenika. Na osnovu poziva koji je došao iz „İnönğ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’’ srednje škole Bayrampaşa iz Istanbula, odabrana su tri učenika i dva profesora kao predstavnici naše škole u projektu razmjene učenika.

Starčević Kenan IV-E, Prnjavorac Anela III-B, Kahrimanović Maida III-B su zajedno sa prfesorima Hasan Solo i Balić Muhamed posjetili Istanbul. Posjeta je izvršena od 03.12.-08.12.2013.g. naši učenici su bili smješteni kod svojih vršnjaka u Bayrampaši i proveli vrijeme zajedno sa njimau cilju što boljeg međusobnog upoznavanja. Takođe, učenici domaćini su našim učenicima omogućili posjetu historijskim mjestima Istanbula:Plava Džamija, Aja Sofija, Top Kapi, Minia turk itd.

Naši učenici su imali priliku prisustovati nastavi u srednjoj školi Bayrampaša gdje su mogli utvrditi razlike ili sličnosti u samom procesu  srednjoškolskog obrazovanja. Pred sami povratak kući, direktor škole u Bayrampaši prof. Fatih Kamil Bilgin je našim učenicima uručio poklone kao uspomenu na provedene dane u Istanbulu naglasivši da ćemo mi u aprilu mjesecu biti domaćini njihovim učenicima. U isto vrijeme, zajedno sa našim učenicima bili su učenici i profesori iz srednje škole Valjevo-Srbija, koji su takođe ,izmeđuostalih sastvani dio projekta “Balkan Junior”.