U srdačnoj i prijatnoj atmosferi razgovaralo se o saradnji  ove uspješne firme  sa našom školom i eventualnim poslovnim  mogućnostima. Tom prilikom, direktor  škole Muharem Saračević,  uručio  je zahvalnicu  povodom obilježavanja Dana državnosti BIH kao  našem poslovnom partneru.

Aktuelizirano je pitanje zaposlenja učenika tekstilne struke u Napretku nakon redovnog školovanja, kao i dopunsko obrazovanje u okviru  specijalističke  obuke za potrebe ove kompanije.