AKTIV DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA
OPĆINA TEŠANJ I USORA
Datum: 23.05.2014.godine
PREDMET: Obavijest
Obaviještavamo roditelje i učenike da nastava u srednjim školama na području općina
Tešanj i Usora počinje u ponedjeljak 26.05.2014.godine prema preporuci Ministarstva za
obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.
PREDSJEDNIK AKTIVA
Muharem Saračević,prof.