U Mješovitoj srednjoj školi pored kvalitetnog provođenja nastavnih planova i programa aktivnosti se provode i u okviru vannastavnih aktivnosti gdje se postižu značajni rezultati. Također, menadžment škole je uspostavio saradnju sa stručnim aktivima koji djeluju u ovoj školi. Gotovo mjesečno se organizuju sjednice sa rukovodiocima aktiva na kojima se razmatraju teme iz nastavnog i vannastavnog procesa ali isto tako i realizacija projektnih aktivnosti.

Učešće u svim tim aktivnostima u predlaganju i realizaciji projektnih aktivnosti kao i redovnog i upornog rada iskazuje i stručni aktiv za fiziku, matematiku i informatiku.

U okviru svojih aktivnosti ovaj stručni aktiv redovno provodi teme za stručno usavršavanje na kojima profesori, članovi aktiva, izlože temu za stručno usavršavanje a potom se analizira izložena tema i diskutuje se o mogućnosti implementacije iste u nastavnom procesu u školi.

Veoma zanimljivu temu za stručno usavršavanje koja je zainteresovala članove aktiva a koja nije samo tematski vezana za rad aktiva nego se može primjeniti u svim predmetima ove škole je “Ocjenjivanje učenika srednjih stručnih i tehničkih škola po modularnim nastavnim planovima i programima i tehnike ocjenjivanja”, koju je prezentirao iskusni profesor Fizike, Muhidin Moralić.

Profesor je ovu temu podijelio u tri dijela i u prvom dijelu je objasnio potrebe za ocjenjivanjem kao i komparacije pristupa ocjenjivanja u klasičnom i modularnom načinu ocjenjivanja. Ovdje bi istakli zapažanje profesora Moralića u kojem on kaže “Odavno je dokazano da je ocjenjivanje jedan od važnih činilaca izgradnje identiteta ličnosti pa se treba zapitati koliko svojim načinom rada i ocjenjivanja pomažemo učenicima da izgrade povjerenje u društvo, psiho-emotivnu sigurnost, radne navike i etički zasnovan identitet“.

U drugom dijelu teme istakao je sitem ocjenjivanja kao značenje izraza, značaj brojčanog ocjenjivanja sa objašnjenjem kompetencija koje učenik treba da ostvari da bi sebi pridobio određenu brojčanu ocjenu i uloga nastavnika u tom procesu. Također, profesor je istakao neophodnost svakodnevnog ocjenjivanja i ocjenjivanja u toku jedne sedmice.

Na kraju su obrazložene metode ocjenjivanja kao što su: test znanja, intervju, portfolio, projekat, opservacije (posmatranje) praktičnog rada i važnost pojedinih metoda ocjenjivanja i njihovo procentualno učešće u kreiranju konačne ocjene o znanju i vještinama koje je učenik stekao.

Članovi aktiva su iznijeli pohvale profesoru Moraliću na opsežnom izlaganju, metodologiji izlaganja kao i prijedlog da se ova tema uputi za objavljivanje u Didaktičkim putokazima.