Dana 28.5.2013. godine direktor škole Muharem Saračević. prof. sastao se sa maturantima koji su pohvaljeni od strane Nastavničkog vijeća Mješovite srednje škole za odličan uspjeh i primjerno vladanje. Pohvaljeni su učenici: Krličević Šemsudin, Kadušić Haris, Torić Almedin, Džinalić Harisa, Muminović Fatima, Halilović Fatima, Šahbaz Belmina, Kurtić Selmina, Pilav Nihada, Smajić Fatima, Bradarić Selma, Hodžić Rukija, Durak Almedina, Barić Ana, Barić Ružica, Jusufović Arnela, Turalić Jasmina, Pobrić Fatima, Agić Edina, Hadžan Amela, Ogrić Jasmina, Kašibović Mensura, Šaćirović Fatima, Hadžan Mirnesa, Mulasmajlović Kenan, Ogrić Zerina, Pezer Selmir, Roša Emina.

Učenici su dobili i simbolične nagrade: knjigu i list Srednjoškolac kao uspomenu na srednjoškolske dane…

Maturantima želimo mnogo sreće i uspjeha u životu i radu!

Maturanti, sretno!