U periodu  od 13. do 18. marta tekuće godine na sajmu INTERIO 2013. koji je održan u Sarajevu u Centru Skenderija  organizirana je radionica pod nazivom:

“RAZVOJ RADNE SNAGE U DRVNOM SEKTORU BiH – MOGUĆNOSTI I POTREBE”

Našu Školu je predstavljao  direktor Muharem Saračević, prof.  koji je prezentirao brojnim gostima radionice pozitivna iskustva naše Škole u obrazovanju redovnih učenika i odraslih (napredne  tehnologije) iz drvnog sektora i industrije,  kao i pozitivna iskustva saradnje Mješovite srednje škole  i kompanija  iz  tog sektora.

Radionicu je organizirao  USAID-Sida FIRMA  projekat sa vodećim saradnicima iz drvnog klastera iz BiH. Cilj radionice bio je da se utvrde mogućnosti postojećeg sistema obrazovanja u odnosu na potrebe privrede, identificiraju područja najznačajnijeg unapređenja, pronalaženje mogućih modaliteta kao i nosioca aktivnosti, te omogućavanje dijaloga između obrazovnih institucija i poslodavaca, kao i  definiranje  okvira konkretnih aktivnosti za rad u budućnosti.