Skupštini Asocijacije direktora srednjih škola BiH koja je održana u Bihaću 25.03.2013. godine ispred
naše škole prisustvovao je dir. Muharem Saračević.

Dnevni red Skupštine bio je iscrpan, a između ostalog, razmatrano je poslovanje Asocijacije za prošlu
godine, verifikacija novih članova Skupštine, upravnog odbora i Nadzornog odbora, izvještaj sa
Regionalne konferencije direktora osnovnih i srednjih škola, finansijski izvještaj Asocijacije, rotacije
unutar tijela Asocijacije.

Usvojen je i Program rada Asocijacije za 2013. godinu te Plan budžeta za 2013. godinu.