balkan2204

Projekat ”Balkan junior” je nastao  kao ideja da se povežu škole sličnih zanimanja iz različitih država Balkana.

Ideja je pokrenuta 2012.godine. Saradnja između škola se zasniva na razmjeni znanja, iskustava kao i sredstava za obavljanje praktičnih zadataka zasnovanih na višegodišnjem radu prosvjetnilh radnika iz oblasti naprednih tehnologija koje su potrebne savremenom tržištu rada (elektrotehnika, mašinstva i informatike). Ciljevi projekta su: unapređivanje znanja i uspoređivanje s drugim školama, podizanje nivoa znanja i kompetencija učenika i nastavnika u srednjim školama,  poticanje kreativnosti I upoznavanje sa drugim kulturama i običajima.

Pored navedenih ciljeva, osnovni cilj takmičenja je razvoj učeničkih vještina kroz praktičan rad iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, programiranja, pametnih instalacija i dr. Dosadašnja takmičenja su obuhvatila upravljanja CNC mašinama, programiranje PLC-a, rad na 3D printeru i realizacija elektropneumatskog sistema upravljanog PLC-om.

Način realizacije je takmičenje u jednoj od škola partnera, svake godine druga škola. Iz svake škole sudjeluju po dva učenika i mentori.

”Dosadašnja takmičenja su bila realizovana na vrhunskom nivou, s toga očekujemo da ćemo i mi biti u mogućnosti nastaviti tradiciju. Ne moramo naglašavati značaj ovoga takmičenja, kako sa stručnog aspekta tako i sa aspekta interkulturalnosti. Tešanj je uvijek bio sredina koja je rado prihvatala izazove koji su dovodili do napretka i prosperiteta cijelog regiona. Ovo takmičenje koje će biti održano u Tešnju će ujedno biti najveće takmičenje koje je jedna srednja škola iz Tešnja održala na međunarodnom nivou.

Sudeći po orijentaciji državne politike i modernog tržišta rada, tj ulaska u EU znamo da će ovaj projekat itekako doprinijeti istom”, poručuju iz Mješovite srednje škole Tešanj.

Prvo takmičenje ”Balkan Junior” je održano u Istanbulu, potom u Sloveniji – Velenje. Crnoj Gori – Nikšić i Srbiji – Valjevo.

Peto Medunarodno takmičenje ”Balkan Junior” će biti održano u Tešnju u miesecu maju ove godine. Svoje učešće na ovom takrničenju će  uzeti po jedna škola iz osarn država: Bosna Hercegovina, Tešanj – domaćin, Slovenija – Velenje, Hrvatska – Labin, Srbija – Valjevo, Crna Gora – Nikšić, Makedonija – Ohnd, Turska – Istanbul i Rumunija – Constanta.