Mjesec: Decembar 2020.

KONKURS

Broj:1756/2020 Datum: 16.12.2020.godine Na osnovu člana 116. i članova 111. i 114. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 9/17), Odluke Školskog odbora škole broj: 1683/2020 od 27.11.2020.godine i Saglasnosti…