Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i razvoj – GIZ 20. juna u Sarajevu je organizovalo edukativnu i veoma zanimljivu radionicu pod nazivom ” SELFIE “. Direktorica Jasminka Mujkanović i pomoćnik direktorice Mujo Zeničanin učestvovali su kao predstavnici naše škole. Radionica i njeni dugoročni zadaci i ciljevi omogućit će školama da odgovore na sljedeća pitanja:

Da li škola maksimalno koristi digitalne tehnologije za nastavu i učenje?
Kako obezbijediti potrebne digitalne kompetencije?
Kako škola to može poboljšati?

SELFIE omogućava školama da steknu sliku o tome gdje se nalaze i da razviju akcioni plan kako bi unaprijedile svoje digitalne kapacitete.

Naša škola je počela s realizacijom zadataka, profesori su već uradili upitnik koji je generisan automatski od strane SELFIE alata za samoprocjenu digitalnih kompetencija , koji je kreiran od strane Evropske unije i koristi ga preko 5 miliona korisnika iz različitih obrazovnih profila. Pitanja na koja su profesori davali odgovore su u skladu s našom strategijom razvoja.

U narednom periodu radit će se na analizi dobijenih rezultata u cilju unapređenja digitalnih kompetencija u našoj školi.