JU Mješovita srednja škola je  u okviru Poljoprivredne škole realizovala projekat uzgoja šampinjona. Projekat je podržan od strane firme „ Bio-šamp“ , Šije donacijom zasijanih briketa šampinjona i pokrivne zemlje, te firme „Kalim“, Jelah donacijom panela za adaptaciju  prostorija. Uređenje prostorije za uzgoj šampinjona je realizovala Škola. Cilj  uzgoja šampinjona je uključivanje učenika i pokretanje komercijalne aktivnosti u ovom sektoru.

Na  fotografijama možemo pratiti  faze realizacije projekta.

U prvoj fazi pripreme prostorije urađena je dezinfekcija prostora i pripremljene su stalaže.

U drugoj fazi pripreme prostora za gljive slijedilo je zatvaranje prostorije, razvođenje struje i završavanje ventilacionog sistema za grijanje i hlađenje prostora.

Teća faza u realizaciji projekta obuhvatala  je pripremu i dezinfekciju zemlje za pokrov  briketa.

Četvrta faza pripreme briketa je završena nanošenjem dezinfikovane pokrivne zemlje.

Peta i posljednja faza u pripremi i realizaciji projekta je održavnje vlažnosti, temperature i zalijevanja pripremljenih briketa za uzgoj gljive.

U narednom periodu Mješovita srednja škola će širiti kapacitet uzgoja šampinjona, planirana je realizacija sadnje gljiva Bukovača.

Aktiv  Poljoprivreda i prehrane hrane