Dana 04.02.2014.godine, učenici zanimanja Elektrotehničar računarstva Mješovite srednje škole u sklopu praktične nastave su posjetili Osnovnu školu „1. mart“ Jelah.

Učenici naše Škole pristupili su analizi postojećeg stanja u multimedijalnim učionicama,te je konstatovano da su računari zaraženi  velikim brojem virusa, kao  i zastarjelost sistemskog i aplikativnog softvera. Naši učenici su u rekordnom vremenu izvršili reinstalaciju operativnih sistema i svog potrebnog aplikativnog softvera.

Direktor Osnovne škole, gospodin Garić Esad je izrazio veliku zahvalnost našim učenicima na obavljenom zadatku. Ponosni smo na naše učenike koji su pokazali izuzetno znanje i vještine pri reinstalaciji kabineta.

Učenici koji su vršili instalaciju su: Alkaz Rasim, Germović Denis, Artuković Muhamed, Mulasmajlović Nedim, Hodžić Emira, Salibašić Aldina, Huseinbašić Hassan, Karahmet Hasan, Beganović Emin, Pilav Hajrudin, Osman Omerbašić i Dajdić Almir sa profesorom Zeničanin Mujom.

Moramo napomenuti da navedeni učenici što softverski tako i hardverski, održavaju  računare u našoj Školi.