05.11.2013. godine u prostorijama Mješovite srednje škle u Tešnju održano je tematsko predavanje na teme SWOT analiza i Izrada izvještaja za cilj. Predavanju su prisustvovali: rukovodioci stručnih aktiva (Aida Halilović , Muharem Kotorić, Adnan Šeljmo , Faruk Unkić , Sabahudin Kadić, Enver Mehmedović, Adijana Sadiković, Hakija Kučević, Nisveta Kerić i Munevera Alić), rukovodioci razrednih vijeća (Hedija Ćeman, Nisveta Kerić, Nihada Huskić i Senaida Karagić), pomoćnici direktora (Hamdo Subašić i Aida Kršić) i pedagog škole Fatima Ibranović.

Cilj ovog predavanja je stručno usavršavanje nastavnika, razvijanje stručnih kompetencija nastavnika, unapređenje nastave, te razvijanje pozitivne klime u školi i školskom okruženju.

Predavanje su realizirali direktor škole Muharem Saračević i pedagog škole Adela Srkalović.