U periodu od 07. do 09. novembra 2013. godine u Konjicu je održan seminar „Menadžment u obrazovanju“, čije ciljne grupe su bili: direktori osnovnih i srednjih škola i nevladinin sektor u BIH sa temama: Marketing menadžment u obrazovanju, Marketing miks, Liderstvo u obrazovanju, Liderske vještine itd.

Treneri seminara su bili prof.dr. Šefika Alibalić i mr. Jovan Miljković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Realiziran je i drugi modul, a organizator seminara je Institut za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola „dvv international“- Ured u Bosni i Hercegovini.