U četvrtak 14.11.2013. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, zaposlenik Mješovite srednje škole Tešanj, Mr. sci. Faruk Unkić s uspjehom je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Perspektive razvoja elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini“.

Direktor škole Muharem Saračević zajedno sa svim uposlenim u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj, žele putem web stranice da Dr. sci. Faruku Unkiću zaželi uspjeh u naučnoj karijeri kako na polju primjene informaciono komunikacionih tehnologija na polju ekonomije tako i na primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju, imajući u vidu da je isti objavio značajan broj naučnih radova i iz ove oblasti.