Općinski načelnik Suad Huskić održao je sastanak sa direktorima srednjih škola sa područja općine Tešanj. Tokom sastanka razgovarano je o početku drugog polugodišta, ograničenost prostora u objektu srednjih škola i ograđivanje prostora, kao i o pojačanim higijenskim mjerama. Dogovorene su konkretne mjere i aktivnosti.