Dana 05.02.2013. god. u kabinetu općinskog načelnika održan je radni sastanak (ciljevi -2013.) na kojem je direktor Mješovite srednje škole Tešanj, gosp. Muharem Saračević,  prezentirao  projekat:“Profesionalna orijentacija učenika – strategija podrške mladima“.

Projektni tim, kojeg čine pedagog Adela Srkalović i dip. ecc. Azra Brka, pod rukovodstvom menadžera projekta direktora Muharema Saračevića, izradili su  idejni projekat  u periodu decembar – januar (2012-2013.).

Osnovni cilj  profesionalne  orijentacije je podrška učenicima u odabiru zanimanja.

Profesionalna orijentacija učenika je veoma značajan i društveno odgovoran zadatak, jer od pravilne profesionalne usmjerenosti zavisi da li će pravi čovjek doći na pravo mjesto, njegovo lično zadovoljstvo na radu, a time zadovoljvajući efekti rada na određenom mjestu.

Da bi projekat bio uspješno urađen, a program profesionalne orijentacije usklađen sa potrebama tržišta rada, potrebno je izvršiti istraživanje tržišta rada (anketom kojom će biti obuhvaćeni privredni subjekti općine Tešanj- utvrditi koja su to zvanja/zanimanja koja su potrebna na tržištu rada, koje to znanje, vještine i sposobnosti treba da posjeduje budući radni kadar koji se školuje u nekoj od naših srednjih škola); utvrditi stanje u evidenciji  na  Zavodu za zapošljavanje naše općine koja su to zvanja/zanimanja koja su potrebna tržištu rada; u svim osnovnim školama naše općine sprovesti Program profesionalne orijentacuje kroz dvije faze: informisanje i savjetovanje; prezentirati projekat srednjim školama, te im ukazati na zvanja/zanimanja koja su potrebna tržištu rada kako bi uskladili upisnu politiku učenika u prve razrede sa potrebama tržišta rada.

Realizacija projekta je planirana u periodu februar – juni 2013.godine.