Na upit Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona o mogućnosti printanja na 3D printeru vizira koji služe za zaštitu lica doktora urađena je konsultacija direktorice naše škole Jasminke Mujkanović sa prof. Mujom Zeničaninom na ovu temu.

Dakle, pomoćnica  Ministra prof.Bernadeta Galijašević i Ministar prof. dr. Spahija Kozlić lično povezali su našu školu sa Mirzom Oručom višim asistentom Medicinskog fakulteta u Zenici koji je izrazio zadovoljstvo zbog mogućnosti  realizacije ovog projekta.

Nakon pripreme našeg printera i dobijenog  PLA filamenta od Osnovne škole „Huso Hodžić“, Tešanj došlo je do printanja prvog primjerka vizira. Vizir je dostavljen na uvid direktoru Doma zdravlja Tešanj dr. Amiru Dujsiću koji je izrazio zadovoljstvo kvalitetom izrade vizira.

Tako  su danas u našoj školi isprintana 2 vizira  na 3D printeru. Printer radi pod stručnim nadzorom prof. Muje Zeničanina, a pomaže mu prof. Damir Kadribašić. Viziri su dostavljeni Domu zdravlja, Tešanj.

Narednih dana očekujemo još printanih vizira koji su neophodni za zaštitu doktora. U izradu vizira uključit će se u narednom periodu prof. Sakib Ahmić-

U ovoj situaciji nesreće svaka pomoć našim institucijama, ustanovama kao i sugrađanima je jako važna. Ponosni smo na naše kolege i našu školu. Hvala im! Hvala kolegama iz O.Š. „Huso Hodžić“!