Utorak, 29.11.2011 godine sa početkom u 10:30h u svim školama (osnovnim i srednjim) sa područja općine Tešanj realizovana je akcija čišćenja užeg i šireg kruga škole, sa posebnim akcentom na sakupljanje PET ambalaže a u sklopu projekta „Sakupljajmo PETice“ koji implementiraju udruženje „EKO-MLADI“ i općina Tešanj a u sklopu UNDP  projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura.