U četvrtak 26.01.2012. godine sa početkom u 14 sati u prostorijama OŠ „Gazi Ferhad-beg“ u Jablanici u organizaciji udruženja „EKO-MLADI“, održana je završna prezentacija realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata u sklopu projekta „Sakupljajmo PETice“ koji implementiraju udruženje „EKO-MLADI“ i općina Tešanj a u sklopu UNDP projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura.

Pored članova udruženja, učenika i uposlenika škola, predstavnika drugih NVO sa
područja općine, predstavnika MZ Jablanica, medija, prisutni su bili:

 • – Poslanik u Parlamentu BiH g-din Šemsudin Mehmedović
 • – Poslanik u Skupštini ZDK g-din Ibrahim Plančić
 • – Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK g-đa Bernadeta Galijašević
 • – Ministrica finansija ZDK g-đa Amra Babić
 • – Ministar prostornog uređenja, saobraćaja i komunikacija i zaštite okoline ZDK g-din Raif
  Seferović
 • – Šef ureda Premijera ZDK g-din Dženan Begović
 • – Načelnik općine Tešanj g-din Šišić Fuad
 • – Predstavnica UNDP-a g-đica Branka Matić
 • – Pomoćnik Načelnika općine Tešanj g-din Suad Huskić
 • – Direktor Razvojne agencije Tešanj g-din Hilmo Perčo
 • – Projekt menadžer TRA g-din Muhamed Džihić
 • – Direktor OS „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica g-din Šerif Plančić
 • – Direktorica OS „Huso Hodžić“ Tešanj g-đa Almina Brkić
 • – Direktorica OS „Rešad Kadić“ Krndija g-đica Berina Merdić
 • – Direktorica OS „Mustafa Mulić“ Šije g-đa Jasminka Hafizović
 • – Direktor OS „Kulin Ban“ Tešanjka g-din Besim Džanović
 • – Direktor OS „1.Mart“ Jelah g-din Esad Garić
 • – Direktor OS „Džemal Bijedić“ Miljanovci g-din Izudin Karahmet
 • – Predstavnik OS „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević
 • – Direktor Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj g-din Salko Subašić
 • – Direktor Srednje Tehničke Škole Tešanj g-din Fehim Softić
 • – Direktor Mješovite Srednje Škole Tešanj g-din Muharem Saračević
 • – Direktor OS „21. Mart“ Matuzići g-din Dževad Hopić
 • – G-din Šefket Turalić najaktivniji građanin pojedinac

Uručena su i PRIZNANJA za učešće u projektu za svih 12 škola i 3 medija sa podrućja općine
Tešanj (Radio ANTENA, Radio Tešanj i TV SMART). PRIZNANJA Direktorima škola, pa tako i našoj školi, je uručio Načelnik općine, aPRIZNANJA medijima je uručila predstavnica UNDP-a.