• OBUKA NA CNC MAŠINAMA

Obuka  operatera na CNC mašinama ima za cilj da se polaznici osposobe za rad u procesu proizvodnje kako bi mogli odgovoriti zahtjevima tržišta rada i novodolazećih tehnologija,odnosno zbog fleksibilnosti i pokretljivosti radne snage, kao i jačanja kompetencija radnika.

Na zahtjev poslodavaca, dizajnirani  su i pripremljeni programi obuke, a polaznici su usvojili  znanja i vještine  iz oblasti:  AutoCad, programiranje i rukovanje na CNC mašinama,.

Prvi ciklus obuke je počeo  2006.godine. Edukaciju na CNC mašinama do sada je prošlo oko  100 polaznika mašinske,elektro i drvnoprerađivačke struke, odnosno različitih  profila zanimanja:

električar,metalostrugar,stolar,mašinski tehničar, tehničar elektro struke, mašinski inženjeri, itd.

Polaznici  koji  uspješno završe obuku dobiju    certifikat.

Kontinuirano kroz više ciklusa, obuku su podržali: Federalni zavod za zapošljavanje, USAID, Vlada ZDK, općina Tešanj, općina Maglaj, FAD d.d. Jelah , ARTECO Tešanj, Pobjeda Tešanj,MANN+HUMMEL Tešanj.

Mnogobrojni polaznici koji su certificirani pronašli su posao u privrednim organizacijama na lokalnom tržištu rada i šire.

U toku je deveti ciklus obuke.

Poziv je otvoren za sve zainteresovane!

  • PROJEKTI:

–  U toku je inicijalni dio projekta saradnje škole i FAD d.d. Jelah, gdje bi škola obrazovala i obučila kadar za potrebe istoimene firme. Projekat je do danas prošao početne korake u smislu skeniranja potreba firme FAD d.d., kreiranja pisma namjere, potpisivanja sporazuma saradnje te usaglašavanja oko dinamike toka obuke i plana i programa obuke polaznika.

– U toku je pripremanje projekta EXPO BiH gdje će se škola prijaviti na aktivnost iz domena obrazovanja i nauke.