U srijedu 25.01.2012. godine u prostorije Mješovite srednje škole, Tešanj iz firme Obnova d.o.o. Jelah  došla je zavidna količina građevinskog materijala za potrebe izvođenja praktične nastave za zanimanje Monter suhe gradnje.

Donirani materijal će se utrošiti za obuku učenika u praktičnom djelu izvođenjem postavljanja nosača za rigips ploče, postavljanja izolacije, postavljanja spuštenog stropa od  rigipsa.

Hvala na nesebičnoj podršci Obnovi d.o.o. Jelah i Lafarge-u (lideru u proizvodnji građ. materijala od gipsa)