Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BIH (Područna jedinica Banja Luka)  imenovala je radne grupe za izradu standarda za zanimanja iz porodica:

–          šumarstvo i obrada drveta,

–          mašinstvo i obrada metala i

–          ugostiteljstvo i turizam.

Planirano je za svaku od navedenih porodica razviti standarde zanimanja (po jedno zanimanje trećeg i  četvrtog stepena). Za porodicu šumarstvo i obrada drveta, za zanimanja tehničar za obradu drveta i tapetar  učestvuju dvije podgrupe. U sastvu  radne  podgrupe  za zanimanje tapetar,  nominovan je i direktor Mješovite srednje škole, Muharem Saračević, prof..

Krajnji ishod i cilj radionica je kvalitetna analiza (sadržaj, broj, opseg) standarda zanimanja, a grupe poslova uključuju sljedeće aktivnosti: analiza, planiranje i organizacija rada, priprema radnog mjesta, operativni poslovi, administrativni poslovi, komercijalni poslovi, komunikacija i  saradnja  s drugima, osiguranje kvaliteta i zaštita zdravlja i okoline. Grupe poslova su određene kako bi se lakše uspoređivali poslovi i vještine u različitim standardima zanimanja.