Promocija priručnika “Škola i privreda” održana je 15.03.2012. godine u hotelu Bristo, Sarajevo.
Na promociju su pozvani direktori srednjih škola kantona Sarajevo , tako da je sama promocija bila u vidu druženja sa zanimljivim diskusijama. Cilj diskusije je razviti i unaprijediti školovanje bliže potrebema privrede te smanjenju nezaposlenosti, unaprijediti neformalno obrazovanje.
Direktor naše škole, gosp. Muharem Saračević, prezentirao je u sklopu iste promocije primjer dobre prakse Povezivanje škola sa privatnim preduzećima.