U periodu od septembra 2011. godine pa do oktobra  2012. godine  u okviru EU VET 4 projekta izrađni su standardi zanimanja za porodicu zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane koju čini 10 zvanja i zanimanja.  U izradu standarada za ovu porodicu zanimanja uključeni su nastavnici četrdeset pilot škola, koje obrazuju zanimanja iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane u Bosni i Hercegovini, društveni partneri , MCP,  ministarstva i pedagoški zavodi, međunaraodni experti te Odjeljnje za SSO Agencije za PoiS.

Poslije provedene obuke radnih timova i pripreme smjernica za rad, urađene su ankete u 62 kompanije u Bosni i Hercegovini koje se bave nekom od djelatnosti iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane,  koje su proveli nastavnici u ovome projektu, njih 31, a ukupno je urađeno 85 intrvjua.  Podaci dobiveni u intervjuima prevedeni su u standarde zanimanja ( definisane su najprije kompetencije u širem smislu i za sve njih dužnosti, vještine i lične kompetencije , usklađene sa deskriptorima 3. i 4. nivoa Osnovnog kvalifikacijskog okvira BiH ).

Slijedeći korak obuhvatio je reviziju postojećih NPP te njihovo usklađivanje sa razvijenim standardima zanimanja. Urađena je revizija svih modula iz svih stručno – teorijskih predmeta  i praktične nastave za sva zanimanja, njih deset, koja se nalaze u okviru porodice zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane.

U okviru završne  faze EU VET 4 projekta provedena je i obuka nastavnika u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj.  U našoj školi obuka je provedena 7. i 8. januara 2013. godine.  Obuku su vodile prof. Ramajana Kukavica, mentor u okviru EU VET 4 projekta i prof. Nadina Pridjevčić, školski koordinator Mješovite srednje škole, u okviru EU VET 4 projekta. Obuci je prisustvovalo  15 nastavnika Mješovite srednje škole, Tešanj: Srkalović Adela, Zeničanin Mujo, Hadžalić Muhamd, Subašić Enis, Subašić Murisa, Bešlagić Lejla, Užičanin Sabina, Kepić Jasna, Kadribašić Damir, Mehmedalija Ljevaković, Ćeman Hedija, Ibranović Haris, Mulabdić Muharem, Cerić Adem i Salkić Besim. Pojedini od učesnika imali su certifikate predhodnih EU VET obuka, a najveći broj učesnika činile su mlade kolege kojima je ovu prvi susret sa obukom u okviru EU VET projekata.

Ova obuka obuhvatila je dva dijela : plenarni dio i radionice. U okviru plenarnog dijela učesnici su stekli znanja o standardima zanimanja, modularnoj nastavi, aktivnoj metodologiji – komunikaciji i motivaciji učenika, Bloom – ovoj taksonomiji, oblicima rada, ocjenjivanju i tehnikama ocjenjivanja…. Ono čemu su se učesnici posebno radovali bile su radionice koje su obuhvatile tehnike ocjenjivanja i metode ocjenjivanja ( ocjenjivanje testom, grupni rad, moždana oluja, porofolio radova, projektna metoda …. ).  Za svoj trud, rad i aktivno učešće u ovoj obuci učesnicima će biti dodjeljeni odgovarajući certifikati.                                                                                     Tešanj, 21.01.2013.