U periodu od 20. do 21. februara održana je konferencija na kojoj su prezentirani rezultati evaluacije Nastavnih planova i programa  pet porodica zanimanja srednjeg stručnog obrazovanja. Evaluacija je obuhvatala sljedeće porodice zanimanja: šumarstvo i obrada drveta, mašinstvo i obrada metala, geodezija i građevinarstvo, ugostiteljstvo i turizam, ekonomija, pravo, administracija i trgovina.

Direktor Mješovite srednje škole  Tešanj,  gosp. Muharem Saračević prezentirao je rezultate evaluacije za porodicu II – šumarstvo i obrada drveta za koju je bio predsjednik podkomisije, a  gosp. Damir Kadribašić, profesor  naše Škole bio je član podkomisije za porodicu zanimanja geodezija i građevinarstvo.

Evaluacija je imala za cilj da  istraži stavove učenika završnih razreda koji pohađaju zanimanja iz gore navedenih porodica, mišljenje njihovih roditelja, nastavnika (općeobrazovne i stručnoteoretske nastave) koji im predaju, te društvenih partnera koji usko sarađuju sa anketiranim školama. Evaluacijom je bilo obuhvaćeno na hiljade učenika, roditelja, nastavnika i nekoliko stotina društvenih partnera,  ista je  trajala  više od dvije godine na cijeloj teritoriji BiH.

Dobijeni rezultati evaluacije sa cijelog prostora BiH koristiti će se za eventualnu promjenu NPP-ova u porodicama zanimanja  koje  nisu u trendu sa novim  tehnološkim dostignućima i zahtjevima.

Pokrovitelj evaluacije je GIZ  Sarajevo,  a Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje  iz Banja Luke je  glavni tehnički organizator evaluacije koji je bio zadužen za formiranje  timova (podkomisije), a  koji su uspješno sproveli evaluaciju Nastavnih planova i programa.