Spremnost lokalne zajednice za uključenje u kvalitetu obrazovanja kadra naše škole i ovaj put je bila nesebična.

Taj primjer slijedi firma “Obnova” d.o.o. Jelah koja je donirala našim učenicima i profesorima  materijal za obavljanje praktične nastave za zanimanje Monter suhe gradnje. Donirani materijal koristiti će se samo u svrhu kvalitetnijeg obrazovanja učenika koji ove godine završavaju svoje trogodišnje školovanje.

Gore navedenoj firmi želimo se zahvaliti od srca, a našim učenicima poručujemo da znanja koja steknu na praktičnoj nastavi kvalitetno primjene u što skorijoj budućnosti .