Kandidati mogu prigovore dostaviti na email škole jumss.tesanj@gmail.com najkasnije do 11.01.2023. godine do 10:00 h.

Komisija:

  1. Nadina Pridjevčić
  2. Ajša Hodžić
  3. Sakib Ahmić
  4. Amela Saračević