Kandidati mogu prigovore dostaviti na email škole jumss.tesanj@gmail.com najkasnije do 08.03.2023. godine do 10:00 h.

Komisija:

Nadina Pridjevčić

Ajša Hodžić

Sakib Ahmić

Amela Saračević