Stručni aktiv poljoprivrede i prerade hrane, biologije i hemije MSŠ Tešanj je apliciralo na Javni poziv Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke i kulture sa navedenim projektom, a u svrhu potreba za  laboratorijom  više srodnih zanimanja ( učenici   zanimanja koji u redovnoj nastavi imaju predmet hemiju i biologiju, poljoprivredni tehničari, prehrambeni tehničari, veterinarski tehničari) kao i u svrhu naučno-istraživačkog rada. Odobrena sredstva za opremanje su u iznosu od 5.000,KM.

Nosioci projekta su bili  članovi Razvojnog tima na čelu sa nastavnicima Subašić Enisom, Hadžalić Muhamedom i Pridjevčić Nadinom,  inženjeri prehrambene tehnologje.

Dobavljač oprema za laboratorij je  firma DIJAL-M iz Sarajeva, a ista je dostavljena 21.12. 2012. godine.