Broj: 2066-1 /2019

Datum: 28.11.2019.godine

 

Na osnovu  Odluke Školskog odbora škole broj:2013/2019  od  19.11.2019.godine  i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,broj:10-38-10165-092-3/19  od  26.11.2019.godine, Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj,objavljuje

OGLAS

o poništavanju dijela Konkursa za popunjavanje radnih mjesta u školskoj 2019/2020 godini

 

 

PONIŠTAVA SE dio Konkursa za popunjavanje radnih mjesta u školskoj 2019/2020 godini objavljen u novinama „Naša riječ“ dana 15.10.2019.godine koji glasi:

 

  1. Bosanski jezik i književnost – 12 časova,  na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a  najkasnije do 15.08.2020.godine

 

                 DIREKTORICA :

   Jasminka Mujkanović,dipl.ing.maš.