Ensar Bavrk rođen je 11.10.1996. godine u Tešnju. Završio je Mješovitu srednju školu, zanimanje Tehničar za mehatroniku. Danas je vlasnik Konsultantsko – softverske agencije “Itbite. dev.“ , koja pomaže kompanijama u razvoju da prevaziđu prepreke u poslovanju. Ensar je full- stack programer, specijalizovan za rad sa front- end tehnologijama, a iskustvo i znanje stekao je radeći za jednu od najvećih njemačkih konsultantsko-softverskih kompanija, u kojoj se specijalizovao za rad sa inovativnim i naprednim tehnologijama današnjice.