Ako želite steći praktična  znanja  i   vještine rukovanja  CNC mašinama  i  time  postati konkurentniji na tržištu rada, Mješovita srednja škola je  mjesto za Vas.

Mješovita srednja škola, Tešanj pruža mogućnosti obuke na najmodernijim  mašinama, visokosofisticiranoj opremi ( AutoCAD, Sinumerik 840 D)

Do sada je  obuku uspješno  završilo  400 kandidata, nakon čega su certificirani  koji su pronašli posao u privrednim kompanijama na lokalnom tržištu i dalje.

U okviru Mješovite srednje škole Tešanj  usposptavljen je Centar za obrazovanje odraslih gdje  će u narednom period biti realizovana  obuka  za 32 kandidata iz Sanskog Mosta, što potvrđuje naš kvalitet, kredibilitet i povjerenje u stručnost našeg kadra.

 cn1

Utoku je  upis  kandidata za  XIX ciklus obuke.

kontakt telefon 656 -410,650 812

Direktor:

Muharem Saračević,prof.